מהדורת יום רביעי במערכה

המזימה נחשפת. חורבן התורה על ידי ועד הישיבות. לשם מה נתכנסו אתמול ועד הישיבות. כדי לשמור על עולם התורה או כדי לקבל גושפנקא רשמית למעשיהם הנלוזים עד עתה ולהחריף את חורבן עולם התורה ולעמוד ביעדים. אוי לנו שכך עלתה בימינו. מעתה כל בחור הוא במטווח ברווזים לגחמותיהם של צבא ועד הישיבות. המזימה הנוראה.

אתמול התכנסו בבני ברק כמה מהרבנים ומחברי ועד הישיבות. רבים הביעו פליאה מה ראו לפתע ולכינוס זה. על מה נזעקו. אז היו כמה אינטרסנטים שדאגו לפרסם שכביכול בעקבות הגזירות החדשות וההחלטות הנוראות בדו"ח הועדה הבין משרדית, מתכנסים הרבנים החברים לדון ב"כובד ראש" איך להתמודד לנוכח ואל מול זאת.

אבל לא. ממש לא. לא מיניה ולא מקצתיה. הלא ההחלטות של הדו"ח הבין משרדי הם בנתיים המלצות ולא החלטות. 'יתד' עדיין לא חזר בו מהצעקה וההתייחסות החד פעמית שהחלטות והמלצות אלו אינם מקובלות על הח"כים החרדים והח"כים יפעלו – ביחד עם שר הביטחון יעלון שמאז כבר אינו בתפקיד – למנוע את ההמלצות. למרות שבאמת באמת זה הרי לא שייך כי אלו החלטות שדווחו לבג"ץ וזה מחייב משפטית, אבל בנתיים זה מה שמוכרים לציבור התמים. גם החרד"ק אבי בלום כפי שצפה במערכה בשבוע שעבר, מיהר לגונן שבזכות חכ"י יהדות התורה עדיים ההמלצות לא מוגשות. ועל כן לא כזה מהר יתכנסו לדון על אותם הבעיות חמורות שמנסים בנתיים לטייח. בנוסף לכך, הלא ברור לכל בר דעת כי אם יש נידון על מאבק ודרכי ההתנהלות כעת, את זה לא עושים בנידון אקראי ובפורום מצומצם של ועד הישיבות אלא בישיבת מועצת בראשות הגראי"ל שליט"א אשר תהיה מסוקרת בהתאם. ובנוסף, הלא בסיומה של אותה ישיבה של ועד הישיבות לא חל שום שינוי בהתנהלות הפשרנית של הפלג הנורבוגי אל מול הצבא.  אז נכון שהיה סעיף בהחלטות ועד הישיבות בה נאמר כי "ראשי הישיבות חברי הוועד הביעו את דעתם נוכח התקנות המתגבשות בימים אלו בתקנות הנוגעות להסדר דחיית גיוסם של בני הישיבות ועמדתם הברורה שהנוהל שהיה קיים עד עתה חייב להימשך ללא כל שינוי".

אבל נו באמת. מי מתייחס לכמה מילים קרות ולא מחייבות שנכתבו על גבי דף אחד. אם לקריאה חמה והחלטה חריפה של כל מועצות גדולי ישראל ביחד לא התייחסו בשלטון, וראו שהנייר אינו שווה לצור על פי צלוחיתו, לקריאה זו – מישהו כן יתייחס????

אז מה כן? למה להם כל זה?? מה הם רצו בכינוס. לא יאומן, אבל זו המציאות. לבצע חורבן.

כל מי שראה או שמע את החלטות ועד הישיבות צדו מיד עינוי את הנאמר  מיד בסעיף שלאחר הדברים דלעיל, בסעיף ג' נכתב את מילות החורבן הבאות: חברי הוועד שליט"א הביעו את דעתם בדבר החובה הנדרשת מכלל ראשי מוסדות התורה להפקיד הקפדה יתרה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו', וכפי עמדתם והוראתם הברורה של ראשי ונשיאי ועד הישיבות זצוק"ל ויבדלחט"א, והמיקל בזה הינו בגדר חב לאחריני באופן חמור ביותר.

זהו זה. זה הכל. בשביל מה הוסיפו את זה עכשיו? למי זה בוער? מה היה עד היום? התשובה היא – ועד הישיבות ההולך לשתף פעולה עם המלצות הוועדה. בעוד בסעיף 2 הוא כותב שהם לא רוצים לראות שינוי, בסעיף 3 הם מתכננים את השינוי. ומהיום, התופעה הנוראה שהייתה עד היום בהם ועד הישיבות שלח בחורים חלשים לצבא כשהוא ממאן לסדר להם מעמד בן ישיבה, תחריף ותלך. כל בחור שלא לומד 45 שעות שבועיות, גם אם הוא לומד 44 שעות שבועיות, כל אברך שאינו לומד  40 שעות שבועיות, גם אם הוא לומד 39 שעות, דינו אחת להמית ולהשלח לצבא השמד. יש הלא יעדים, לא כן?!

אז נכון. יש את כתב רשת הטלוויזיה חדשות 2 יאיר שרקי שבא מיד לעזרתם של ועד הישיבות שטען שזו החלטת מרן הרב שך וטוב מאוד עשו ועד הישיבות. אחריו החרו החזיקו גם שאר אתרי האינטרנט המתועבים. לטענתם ברוך ד'. ועד הישיבות ממשיך את הוראות מרן הרב שך זי"א שכבר הורה בעבר לפני 40 שנה, במכתבו המפורסם מאז, שלא לתת דיחוי מועד הישיבות למי שאינו לומד.

ממש. ועד הישיבות התכנס רק כדי להחליט להמשיך להתנהל כפי שהורה מרן הרב שך. מה אתם מטומטמים??? בשביל זה מכנסים את ועד הישיבות?? כדי להמשיך להתנהל כמו שמרן הרב שך כבר הנחה?? כאילו שעד היום זה לא היה כך? עד היום לא התנהלו כהוראת גדולי הדורות בדור עבר??

וכאן במערכה חושף את כל האמת: מדובר בחורבן על גבי חורבן. ועד הישיבות רוצה יד משוחררת וצ'ק פתוח לפעול, כדי להוריד את מעמד בן ישיבה מבחורים חלשים ולשלוח אותם לצבא לעמוד ביעדים ולמלאותם, כפי שהוא עושה עד היום בצרוה קצת מצומצמת יותר. הלא אין ספור סיפורים שמענו ושומעים עדיין כל העת וכבר הובא כאן בקו עדויות רבות על כך בעבר ובהווה, שועד הישיבות של היום, עושה הכל על מנת להגביר את היעדים לצבא השמד, אליו כידוע נכנסים כחרדים ויוצאים כחילונים. כפי שמגדירים זאת רבים – זה לא שוועד הישיבות משתף פעולה עם הצבא, אלא הצבא משתף פעולה עם ועד הישיבות. כידוע לכל מבקשי האמת, בחורים רבים ובעיקר חלשים, שלדאבון לב נכנסים ללוע הארי ומתייצבים בלשכת הגיוס, רואים שמקום זה הוא בעצם כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו, שם מחליטים בחור זה חלש אז נעשה לו בעיות עם הדיחוי והוא ילך לצבא, וועד הישיבות משתף פעולה ואינו מסדר את הדיחוי, וכך מאות בחורים מוצאים את עצמם – ב צ ב א!! מתחלנים. בחורים חלשים רבים נופלים ואין כלל פלא שהיעדים עולים כל העת בצורה חדה.

אבל היעדים עוד יותר גוברים, וצריכים עוד יותר בחורים, אז מה עושים. חייבים הרי לעמוד ביעדים, אחרת יהיה מאבק כללי של עולם התורה נגד הגיוס. ולא ייתכן לעבור על עשרת הדברות החדש שנתקבל בנורווגיה בהם נאמר שאסור למחות ולהפגין ולהילחם עם גזירת הגיוס, ויש לזה אפילו מסורות מהמזרחי שלא נלחמו עם גזירת גיוס בנות ושרות לאומי בטענה שאין זה טוב להלחם ואפשר הכל לעשות בשקט, ואכן בס"ד ובחסדי שמיים מרובים נשא פעולתם פרי ודרכם צלחה, והדור הצעיר של המזרחי פרק עול לגמרי.

וכאן מצאו בוועד הישיבות את הפתרון הפשוט. וכך ולשם כך, ומי שחושב אחרת אז הוא טיפש או רשע, הוחלט אתמול את אותה ההחלטה המחלחלת הבאה. מי שאינו תורתו אמונתו – היינו 45 שעות שבועיות, אין לתת לו דיחוי. גאוני. עכשיו כל בחורי הישיבות שמשתפים פעולה ומתייצבים בבקו"ם, הם ברווזים במטווח. נו, מה הבעיה להמציא על בחור שהוא לא בדיוק לומד 45 שעת שבועיות?? חסר בחורים שפעם בשבוע לא נמצאים בסדר שני? אז זהו זה. בחור שנמצא שני סדרים בישיבה אבל לא מגיע ב9.00 בדיוק אלא רק ב10:00 בבוקר ולומד עד 12:30 ואחה"צ מ4:30 עד 6:30, אין תורתו אמונתו, ומבחינת ועד הישיבות ניתן להשליכו לכלבים ולשלוח אתו לצבא. היש לך חורבן גדול מזה?????????

מה שהרבה יותר הזוי כאן, זה שמצד אחד הם דואגים לומר לכולם שהחלטות של הועדה הבין משרדית זה סתם וזה  יידחה על החכים החרדים, וגם ועד הישיבות כאילו מקדיש סעיף שהוא מבקש להשאיר את המצב קיים, ומצד שני הלא כל מה שזה בא עכשיו זה רק בגלל ההחלטות החדשות של הועדה הבין משרדית.

ועכשיו ישאל השואל, אבל זה היה הוראתו של מרן הרב שך. אוי הדיוט טיפש. באמת הייתה כוונת מרן הרב שך שאותו בחור יילך לצבא?? השתגעת? בזמן מרן הרב שך זה לא היה הנדון בכלל. כמה חרדים היו אז בצבא. יחידים ממש אם בכלל. זה ממש לא היה הנדון. הנידון בכלל לא היה צבא או לא צבא. אלא שהיו בחורים שלא למדו וסתם נרשמו, וגרמו בכך בעיות לכלל הישיבה, עליהם אמר מרן זי"ע שאותם ידאגו לעצמם ואין על כל עולם התורה לסכן את עצמם בשביל אותם שלא לומדים. אבל היום? היום זה הפוך לגמרי. יש בחורים שהצבא רוצה לקחת אותם. יש הלא יעדים. בא ועד הישיבות ושולח אותם לצבא על ידי שדואג להם שלא יקבלו דיחויים למרות שהם לומדים בישיבה. האין זה חורבן של ממש??

ושיהיה ברור, זה כל המטרה בהחלטות הללו. בא כעת ועד הישיבות שגם ככה עשה ועושה בשנתיים האחרונות המון בעיות לבחורים חלשים במטרה לשבץ אותם ביעדים, וכעת לכתחילה מקבל גושפנקא והיתר לעשות בעיות לבחורים שיושבים ולומדים בישיבה ותורתם אמונתם, בטענה שהם לא ממש תורתם אמונתם והם חסרים סדר אחד או שניים. הם תמיד יוכלו עוד לטעון לכל מי שינזף בהם, שהם עושים מצווה, הם עוד יצאו צדיקים מזה כי הם דואגים לעולם התורה ואותו אחד הוא לא ממש ממש תורתו אמונתו. כן הוא לומד, יותר מקצת אבל לא מספיק שעות. חורבן היהדות.

================================

תופעה חדשה ומזוויעה – ספרי קודש מעורב בחולין. והרבה הרבה יותר חמור מזה, הלא הוא הכנסת האינטרנט ההרסני והמתועב בדלת הקדמית דרך ספרי קודש של דיינים מסוימים. זה קורה בספר של דיין ידוע שבעמוד השני של הספר משווק אתרי אינטרנט ללא כל בושה, וזה קורה גם בספר שיוצר לאור בחסות ועם לוגו של השבועון שנאסר על ידי כל גדולי ישראל – 'משפחה'.

אתמול בערב הגיע לידי במערכה תמונות של העמודים הראשונים בספר שיצא לאור לאחרונה של דיין נודע וידוע בבני ברק. שם הספר 'דרכי חושן' על חו"מ הלכות שכירות פועלים, כשבעמוד 3 של הספר נכתב על פני כל העמוד הפרסומת הבאה בזה הלשון: הספר הודפס בחסות אתר "בינינו" – מערכת שיעורי תורה לצפיה. באתר בינינו ניתן לצפות בעשרות שיעורי תורה של הרב סילמן בהלכה ובמוסר מותך עשרות אלפי שיעורי תורה מרבנים שונים בכל חלקי התורה. כמו כן קיים באתר שו"ת של הרב סילמן שבו ניתן לצפות במאות שאלות. וכן ישנה אפשרות לשלוח שאלות אל הרב. ובתחתית העמוד כתוב: בינינו. עשרות שיעורים לצפיה בשפות שונות. אלפי נושאים. מאות רבנים. עשרות מוסדות. עשרות אלפי עלונים. אוצר ספרים לצפיה. סיפורי צדיקים לילדים לצפיה. ועוד.

אז כן. ספרי קודש והלכה מאידך, ובתוך הספר פרסומות והכשר לאתרי אינטרנט, סרטים לצפיה בציפוי של סיפורי צדיקים לילדים ושותים הלכתיים, הכל כדאי וראוי העיקר להתיר את השרץ.

ועוד משהו מטופש. ספר קודש עם הטבעה בראשיתו של לוגו של השבועון הפסול שנאסר על ידי כל גדולי ישראל. מדובר בהגדה של פסח בם 'בן מלך' שהוציאה קהילת המתמידים. בכריכה, מתחת לשם הספר הגדה של פסח בן מלך, מופיע הכיתוב הבא בענק 'משפחה' באותה צורה של הלוגו של אותו שבועון  פסול. לא ירחק היום ויהיה לנו ספרים אם תודה לאתרי אינטרנט ככר השבת וכדומה לזה, ואחרי זה? אחרי זה כבר לא יצטרכו ספרי קודש.

====================

ליצמן מגיב לראשונה: "יהיו לפרוש סיבות להצטער "

במחי הודעה אחת, שלמרבה האירוניה יצאה מלשכתו של נציג אגודאי, התקיים השבוע טקס חלוקת תארים לבכירי תנועת דגל התורה. בנשימה אחת עם אמירת המבדיל בין קודש לחול לשיטת רבינו תם, יצאה מלשכת סגן שר החינוך פרוש הודעה מפתיעה שנוסחה בדקדקנות, גם אם לא בהכרח על פי כללי הדקדוק המקובלים: "הרב דוד שפירא והרב מאיר פרוש נפגשו אחרי חג הפסח מספר פעמים בהן דנו על התלהטות הרוחות בתקופה האחרונה, וניהלו שיג ושיח בניסיון להגיע להבנות בנושאים שונים העומדים על סדר היום של הציבור החרדי. הצדדים הביעו רצון ונחישות להרגעת הרוחות.

"ראשי דגל התורה הביעו את דעתם שביצוע חוק הנורבגי יסייע להם להנמיך את המתחים ולגיבוש ופעילות סיעה מאוחדת בת 7 חברים ובכך לתרום לחיזוק הישגיה של היהדות החרדית ולעבודה משותפת של סיעת יהדות התורה בכנסת כפי שהיה בקדנציה האחרונה. לפני כניסת השבת הגיעו הצדדים להבנות, ומחר – יום ראשון – יגיש הרב פרוש את התפטרותו מהכנסת וימשיך לכהן כסגן שר החינוך והרב יעקב אשר יכנס לכהן כח"כ בסיעת יהדות התורה".

ההודעה הבלתי צפויה השתלבה היטב בדרמות שסיפקו לנו הפוליטיקאים החילונים בשבוע האחרון. זה מה שנקרא, אורנים גדול, אורנים קטן. רוסי גדול, נורווגי קטן.
במדד ההלם והתדהמה (והפעם לא של ביטאון יתד, שמנכ"לו, זליג אורלנסקי, יזם את המגעים, אלא של שאר כותבי העיתונים הלא מפלגתיים) יש בהחלט מקום להשוואה בין הדרמה הפוליטית החילונית לזו החרדית. הטונים הצורמים בין דגל לאגודה, ובין גפני לבין פרוש וליצמן במהלך החודשים האחרונים, בהחלט הזכירו את חילופי המחמאות בין ביבי לאיווט בשנה האחרונה.

עוצמת ההפתעה זהה אך בכל מה שנוגע לכדאיות העסקה, אין מקום להשוואה. הדחת יעלון והחבירה של נתניהו לליברמן נתפסו כמהלך שכדאיותו לטווח הארוך מוטלת בספק. לעומת זאת, פרישתו של פרוש לטובת יעקב אשר, נראית כאחד מהמהלכים המוצדקים שנעשו כאן. לא 'המוצדקות במלחמות אגודת ישראל', אם להשתמש בטרמינולוגיה האריק שרונית שנתניהו עשה בה השבוע שימוש, אלא 'המוצדקים שבהסדרי השלום'.

חלוקת הקלפים מחדש מוצדקת, ומשתלמת לשני הצדדים. דגל התורה שקופחה ביחסיות לא פרופורציונאלית של שני נציגים מול ארבעה תוכל להגיע לבחירות הבאות, אחרי מחצית שנייה של קדנציה (עם הארכה על רקע הרחבת הממשלה) בה יושבים במליאה שלושה ח"כים מדגל לצד שלושה מאגודה.

אין מתנות חינם, ואצל הפרושים, אפילו לא מנויים לעיתון. מה דגל קיבלה – גלוי וידוע לכל, אך יותר מעניינת, שאלת התמורה שקיבלה שלומי אמונים. ראש עיריית אלעד ישראל פרוש ומנכ"ל יתד נאמן זליג אורלנסקי הם שני המוסכניקים שיזמו את חידוש המגעים והעלו את הרכב המקרטע של יהדות התורה על הכביש. רק לפני שנה, כאשר אחד מהשניים כינה את השותפות עם רעהו, תאונה עם חשש לפגיעת שסי, היה מי שקרא לשני השותפים-יריבים, הבכירים אך צעירים להירגע. באו הצעירים והרגיעו את המבוגרים.

בראיון משותף של השניים לאבי מימרן ברדיו קול חי הם שללו כל קשר בין ההתפטרות של פרוש לטובת אשר לבין יישוב המחלוקת בחינוך העצמאי, ונשמעו כמו דרעי, שעלה לאחרונה לראיון באותה תחנה והתעלם מחקירתו כאילו כלום לא קרה.

יש תחומים שהקשר ביניהם לעולם לא יהיה מקרי. אם יעלון מוצא לנכון למתוח ביקורת מנהיגותית על נתניהו רגע אחרי שהוא מודח, קשה להתעלם מההקשר (קשה אך אפשרי, ולראיה כותבי הטורים בעיתונות החילונית שטחו עיניהם מלראות את העובדות). אם פרוש האב הבהיר בקולו רק לפני חודש שקיום ההסכם בחינוך העצמאי הוא תנאי למימוש הנורווגי, פרוש ג'וניור לא יכול לעלות לשידור ולמכור למאזינים אשליות שמתאימות לימי התרמה.

למאיר פרוש אישית הצעד עושה טוב בכל המובנים. בקונסטלציה הפוליטית הכללית, מרגע שהורחבה הקואליציה, פוחתת חשיבותה של כל אצבע ואצבע. במישור הפנים אגודאי פרוש יודע שהיריבה האמיתית שלו מזה שנים היא הסיעה המרכזית ולא דגל התורה. שילוב הידיים עם ליצמן היה נכון וטוב לטווח הקצר, ופרוש הוכיח באמצעותו שהוא אינו בכיס של אף אחד, אבל עדיף להשתחרר מהחיבוק החזק רגע לפני שיישמע הקנאק.

יעקב לבדו

האגודאי היחיד שהשמיע ביקורת פומבית הוא שר הבריאות יעקב ליצמן שבמקרה הזה, היה האחרון שזיהה. במשך שבוע שלם הסתובב פרוש בבתי האדמו"רים חברי המועצת (רובם, לא ככולם) ויענק'ל, כמו בוגי, לא ידע. הוא לא ידע.

"פרוש התקשר אלי במוצאי שבת, חמש דקות לפני שהוציא הודעה רשמית", אמר לי ליצמן השבוע בברית לבנו של עוזרו המסור מוטי בבצ'יק. רגע לפני שהמריא לז'נבה לוועידת הג'אנק פוד, ונעדר, על הדרך ולא בצער רב, מהשבעת יעקב אשר, דיבר ליצמן לראשונה על ההתרחשויות.

האם נכון מה שאומרים שטרקת למאיר פרוש את הטלפון, שאלתי.

"ממש לא", השיב ליצמן, "אמרתי לו שלדעתי הוא עושה טעות אבל זה מה שהוא החליט, והוא לא שאל אותי מראש. בניגוד למה שפירסמו, גם לא ביקשתי לכנס את מועצת גדולי התורה ואני לא הולך לעשות מזה דרמה. גם אין סיבה. אנחנו הרי מכירים את דגל התורה ויהיו לפרוש עוד מספיק סיבות להצטער על זה בעצמו".

בינתיים, טוענים בדגל שדווקא אתה לא מקיים הסכמים. נסעת בשבוע שעבר לחיפה כדי לדאוג לכך שסגן ראש העיר בליטנטל, הנציג האגודאי, יתפטר לחודשיים מתפקידו כסגן כדי להתמנות שוב בעוד חודשיים, אמרתי.

"להיפך", השיב ליצמן, "הודעתי ליונה יהב שהנציג שלנו בחיפה, אריה בליטנטל יתפטר מתפקידו כסגן ראש עיר, כפי שהתחייב בהסכם הרוטציה שנחתם עם דגל התורה. הוא אמר לי שבכל מקרה לא ימנה את מיכי אלפר מדגל, שבניגוד לנציג שלנו, תמך בבחירות ביריב שלו. אותנו זה לא מעניין. אנחנו נקיים את ההסכם ואם בעוד חודשיים הנציג מדגל לא ימונה, נראה מה נעשה". לא להיפך, אלא הפוך על הפוך.

נכשלת מודיעינית במגרש הביתי. פרוש סגר דיל מאחורי גבך וקיבל את אישור האדמו"רים, ואתה לא ידעת, אמרתי.

"בוא נאמר שידעתי כמו גפני", השיב ליצמן בבדיחות ויצא לשדה התעופה. ליצמן כיוון כמובן להודעה הרשמית שהוציאה לשכת פרוש במסגרתה הוזכרו המגעים בין דוד שפירא למאיר פרוש. מלשון ההודעה נתקבל הרושם שגפני לא היה מעורב ואם היה מעורב, ידע אך לא הוביל, עודכן אך לא ניווט. בלקסיקון של בוז'י הרצוג שביקש לאחוז בהגה, הוצג גפני כמי שישב לכל היותר במושב האחורי.

"חוש ההומור של הרב ליצמן משובח כרגיל", אומר בתגובה מנכ"ל יתד נאמן זליג אורלנסקי, "אבל ברמה העובדתית זה פשוט לא נכון, גפני לא רק שידע על התהליך אלא הוא זה שדירבן אותי באופן אישי ואת שאר החברים שהיו מעורבים, למצות את המגעים מול שלומי אמונים ולהביא ליישור ההדורים. זו לא גרסה מול גרסה, אלא מציאות שניתנת להוכחה.

לפני כן, אי אפשר שלא לשאול, הכיצד דוד שפירא, שחרד לפרסום שמו ברבים ומעדיף להישאר מאחורי הקלעים, נתן את אישורו וברכתו לפרסום שמו, בהודעה רשמית של לשכת סגן שר החינוך, תחת התואר הרשמי של "ראשי דגל התורה".

זה לא שמעורבותו הדומיננטית של הנכד היתה סוד צבאי. נוכחותו בתנועה כ'ידוע בציבור' מוכרת גם בלי הודעה רשמית, בתוככי המגזר ומחוצה לו. כשאיווט ליברמן סגר דיל עם דגל על תמיכה משותפת במשה ליאון, הוא עשה זאת בין השאר מולו. כשהתמורה היתה תמיכה של האופוזיציונר ליברמן בהחלת החוק הנורווגי על סגני שרים, ליברמן התראיין באכסניה זו, וכשהסביר שעשה זאת כהכרת הטוב לבני הבית ברחוב חזון איש, הבינו כולם למי התכוון המשורר הרוסי. בשביל החבר הטוב דרעי שמונה לשר פנים, איווט הסכים רק להיעדר מההצבעה במליאה. למענם של בני הבית מרחוב חזו"א, הוא נכנס למליאה והצביע בעד.

ברמת המעורבות האישית של דוד שפירא מאום לא השתנה. ברמת המעורבות הציבורית של האיש כבן ביתו של הגראי"ל, אין חדש תחת השמש. כבר הכרנו נכדים ומשב"קים של גדולי ישראל שגילו מעורבות ערה בהכרעות ציבוריות ואף פוליטיות. האחרונים שנודעו לכל בשמותיהם, היו הרבנים אריה וישראל אלישיב. הרב דוד שפירא אומנם שיכלל את המעורבות לדרגת אומנות (עם נוכחות ערה בכל צמתי ההכרעה: ועדת הכספים, יתד נאמן, החינוך העצמאי וכו' וכו'), אך ברמה התקשורתית, הוא נהנה מחיסיון עיתונאי כמקובל בתחום. ידו היתה בכל אך יד איש (בתקשורת לפחות) לא היתה בו. בקודים של המגזר החרדי, כל עוד שהנכד מקפיד להתעטף באצטלת סבו הגדול ומותיר את הבמה הפוליטית לנציגות הרשמית של התנועה, הוא חוסה תחת ההגנה האוטומטית של 'גדולי ישראל' שאין לערער אחריהם. לא גילו הצעיר של הנכד מספק לו הגנה, אלא אך ורק הסתופפותו בצל סבו מרן הגראי"ל שליט"א.

הראשון שזיהה את הפרצה ועט על ההודעה של שלומי אמונים, היה עורך הפלס נתי גרוסמן שאינו חשוד בעודף פרגון לאיש ובטח שלא לנכד המוכשר מבני ברק. הפלס מיהר לצטט בבוקר יום ראשון את הודעת לשכת פרוש ככתבה וכלשונה כולל אזכור מעורבות הנכד במגעים. ביתד (ובתיאום מוחלט גם במהבשר), הוזכרה הידיעה רק בבוקר יום שני, אחרי הגשת מכתב ההתפטרות באופן רשמי, מבלי להזכיר כמובן את שמות המעורבים במגעים מטעם דגל התורה.

על השאלה, למה לו פוליטיקה עכשיו, ניתנו תירוצים בדיעבד ובמרכזם ההסבר שתלה את אזכור שמו של שפירא, ברצון של פרוש להפוך זאת להסכמה בין ציבורים ולא בין מפלגות. "ברגע שהמגעים לא נוהלו ברמה הרשמית מול נציג דגל בכנסת, פרוש לא צריך להסביר לליצמן מדוע לא שיתף אותו במגעים בין דגל לאגודה", הסביר גורם חסידי בפלפול ליטאי.

מה שברור הוא שמבחינתו של שפירא מדובר בפרסום רשמי חד פעמי, מעין 'הוראת שעה', שלאחריה הוא מתכוון להתנהל כדרכו בהסתרה שבתוך ההסתרה. הוא לא מתכוון לחצות את הכביש, מרחוב חזון איש לרחוב רבי עקיבא, ולהכריז על עצמו כפוליטיקאי שמהלכיו חשופים לפרשנות בשטיבלך של איצקוביץ, ולשוט הביקורת הצולפת בטורי סופ"ש של העיתונות החרדית.

כפוליטיקאי מן השורה, הוא היה נדרש מדי שבוע, בשמו הפרטי וללא התואר המקדים רב, לתת דין וחשבון תקשורתי. כמשב"ק השואב את כוחו מעשיית רצון סבו, הוא אינו מחויב לאיש מלבד הסב הגדול. רק שוטה יוותר על פוזיציה שכזאת, וביכולותיו הקוגניטיביות של הנכד, אפילו בפלג הירושלמי לא הטילו מעולם ספק.

מהדורת יום רביעי במערכה להאזנה חייגו: 0799413927

משא הגר"צ בוארון.pdf
הפלס על מזימת ועד הישיבות.pdf

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s