סיפורו של כתבה ביתד נגד האקדמיה. מה זה בא להתיר, ועל התשובות ה שונות של ר' נתן זוכבוסקי ור' שמואל יעקב בורנשטיין

הנה התשובה. כל מי ששאל בשבוע שעבר מה עבר על 'יתד נאמן' ששטף אותו רוח קנאות להעלות כתבה נגד אקדמיה, קיבל את התשובה השבוע. המבינים בעם כבר ידעו את התשובה בשבוע שעבר וכפי שהם אמרו זאת כבר אז לקו במערכה. יתד שאינו נאמן הולך לפרוץ קדימה את הגדר ולפרסם אקדמיות ומכללות בצורה גורפת כפי שעדיין לא פרסם מעולם. כך דרכו בשלוש שנים האחרונות, כשהם רוצים להתיר משהו, הם פורצים בפרץ קנאות מדומה, ואז מתוך טלפי החזיר שצועק טהור אני, אחרי שנדמה להם שהציבור התמים והטיפש עצם עיניים ברוגע, הם מכניסים את הפירצות בעד בצע ממון או סתם כך כדי לשנות את הציבור החרדי. ומי שחושב שאין ראש מכוון ביתד שחושב איך לבצע את כל המהלכים, עוד יופתע בקרוב מתחקיר ענק שיסעיר את הציבור החרדי בארץ

בשבוע שעבר הופיע בעיתון שמחולק ביום שלישי בכל פחי הזבל ברחבי הארץ, כשאגב בתקופה זו יש לעיתון זה קצת עדנה כשאנשים מכניסים את הפח הזבל אליהם הביתה, וזאת בעקבות העמוד האחורי המציע מגוון נופשים בחו"ל במחירים ורוחניות המיועדים כמובן לחרדש"ים שהם הקוראים החדשים של יתד. מענין אגב לציין, שכל יום שלישי בכל ימות השנה העמוד האחורי מלא באותה מדה כשהעמודים הפנימיים לא רושמים תופסת, בין בערב חופש בין בזמן יובש, והשאלה היא להיכן נעלמים בתקופת הנופש המודעות מהעמוד האחורי שמפנים את מקומם עבור המלונות ושאר הבלי העולם הזה, את מומחי הפרסום השאלה לא מטרידה, ככה זה עובד, תמיד ימלאו את העמוד האחורי, בכל מחיר ועד חינם

נחזור לעניינו. בכתבה מרכזית בעיתון שמתיימר להיות מרכזי, תחת כותרת הענק "למנוע חורבן הבית" מאריך העיתון בראיון עם הרבנים הגאונים ר' שמואל יעקב בורנשטיין ור' נתן זוכבוסקי באריכות דברים נגד האקדמיה והמכללות. תיכף נרחיב בגוף הכתבה, על ההרס החוזר בשאלותיו ההרסניות של ישראל פרידמן, ועל ההבדלים הניכרים מתוך הדברים בין הרבנים האחד שהיה מקורב וזכה לשמש את מרן הרב שך והאחד שלא.

כבר בשבוע שעבר היה זה לחוצפה עד גסות. מצד אחד כותבים כתבה ארוכה וזועקת כביכול נגד אקדמיה, כשעמוד קודם ועמוד אחרי מלאים במודעות על אקדמיה. כך זה כששתי עמודים בלבד קודם לכן, מופיע פרסום של רצועת רבע עמוד של אחד המכללות האקדמאים היותר מסוכנים, מכון אחיה בבני ברק. וכן בעמוד אחרי זה מופיע מודעת חצי עמוד של אחד המכונים שאמנם ביתד השמיטו מהפרסום את המילה מכון אקדמאי, אך בפועל זה המכון ואלו לימודיו.

בנוסף כך זה גם בעמוד אחד בלבד אחרי זה כשמופיע המודעה המוזרה הבאה: אור בבית. בברכת גדולי ישראל שליט"א, דרושים תלמידי חכמים לנהל מעמד קביעת מזוזה מהודרת וכשרה בבתי ישראל. הפרוייקט מתוכנן להתבצע בחודשים סיון כסליו בכל הארץ. העבודה בשכר בשעות גמישות. עד כאן מדברי המודעה התמימה הזו. ומי חתום על המודעה למטה בקטן? "אַמַן. ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ". נו, מה זה אם לא ארגון מדעי לא כשר?

אך לכל זה די הורגלנו. יתד לפעמים מפרסם נגד, מודעות רבנים נגד, אבל בעמוד אחרי הוא מצפצף ומפרסם את אותם מכללות ואקדמיות קבועות.

אך השבוע, שבוע בלבד אחרי המאמר הקנאי כביכול עד כך שצריך למנוע את חורבן הבית ולהיזהר מהאקדמיה, מפרסם יתד שכבר כולם יודעים שהוא אינו נאמן ולא כשר, על פני חצי עמוד מודעה של המרכז החרדי להכשרה מקצועית, הקורא לחרדים גברים לצאת ללמוד בקורסים וללמוד במכינת כדי להוציא עצמם מן העולם הרוחני לחיי ההבל והחומר. הכותרת זועקת בענק הנדסאים תתעוררו – רק עם הקורסים של המרכז החרדי תוכלו לצאת הנדסאי מבוקש. כשכמובן מדובר על 100% מימון, כי להוציא את האברך מלימוד התורה יש מספיק כח הטומאה שישיג לכך מימון.

כמובן שיתד הלא נאמן גם לא הזניח את הפרסומים של שאר מכוני האקדמיה שהם מלאים סיפוק לפרוץ לעוד קהל יעד שעד לא מזמן ידע להשמר מהם ומעצות השטניות שלהם, אך עתה יתד פותח שעריו בפניהם. אך הפרסום של מכללה אקדמאית הקוראת בענק לגברים לצאת לעבוד, מדובר בעוד קו אדום שיתד חצה בשרשרת הקווים האדומים שהוא חוצה פעם אחר פעם.

וכעת לגוף הכתבה העוסקת כביכול בהרעה על 'חורבן הבית'. ישראל פרידמן שדעותיו ידועות, הוא המראיין. העונים הם הרבנים הגאונים ר' שמואל יעקב בורנשטיין ור' נתן זוכובסקי. מה הוא שואל ומה הם עונים, מעניין לראות.

השאלה הראשונה של פרידמן פותחת כך: מהי ההשקפה המתאימה לבת ישראל למול האתגרים העומדים בפניה בבניית ביתה? ר' שמואל יעקב עונה כי מוסדות אלו שאינם בית יעקב אין בהם פיקוח לא על התכנים ולא על האווירה, משא"כ במוסדות של בית יעקב, הלוואי, עוד מוסיף, כי בסמינרים יש אווירה מיוחדת של לגדול בארחות חיים כפי שהיה בעבר וכפי המסורת, משא"כ במקומות האחרים הבנות עלולות להתרגל לפריקת עול ולא להקמת בית של תורה.

וכאן ישראל פרידמן מגיע למה שהוא רצה. בדיוק כמו בכתבה המזעזעת שהובאה כאן וזיעזעה את כולם, כשכתבה על חיזוק ללימוד תורה הפכה לכתבה מתריסה ומזלזלת בלומדי התורה, כשכל הכתבה וכל השאלות הם רק על כך שאברכים לא ואהבים ללמוד והם מסכנים ולומר להם ללמוד טוב זה חינוך מחדש כלשונו של פרידמן, כשהמסר המועבר בין הדברים שאברך כולל הוא האדם הכי מסכן וזול בעולם עפרה לפומיה, כך גם כאן. אותו ישראל פרידמן, לא יוכל לשאול ולדבר משהו על השקפה.

וכך שואל מיד פרידמן: יטענו האומרים הרי מקצוע ההוראה אינו יכול עוד להביא משרות לרבות הלומדות זאת ואם כך אולי נייבא מקצועות שונים לתוככי הסמינר ונלמד זאת בתוככי הסמינר? עד כאן שאלת פרידמן כשכבר הוצב המסר הבא לציבור – יש צד להביא עוד מסלולי לימוד לסמינרים ולהיפתח עוד. הרי הדור נפתח ומתקדם, אז קידמה.

מרתק לראות את סגנון התשובות. תשובת ר' שמואל יעקב למול תשובת ר' נתן זוכובסקי. תשובת מי ששמש את מרן הרב שך בענייני השקפה למול מי שלא.

ר' שמואל יעקב עונה בפלפול סברתי שמצד אחד זה נצרך אמנם אבל יש כאן בעיה שזה לא ראוי, וכך הוא אומר : זוהי בעיה, כי המקצועות המוכנסים לתוככי מסגרות בית יעקב נבחרים אף הם בקפידא על ידי גדולי ישראל ככאלו שאינם פוגמים בחינוך, ואכן צריך להשקיע בעיקר בתוכניות ההשתלמות והלימודים שהם במסגרת בית יעקב כדי לסייע לבנות ישראל. אך עליהם לדעת כי מלבד הסכנה לרעות בשדות זרים באקדמיה יש צורך גדול אף להיעזר רבות בפגעי הטנכולגיה, וידועים הדברים כמה הרס וחורבן יש בכך.

לעומת זאת ר 'נתן זוכבסקי ששימש את מרן הר שך, למרות היותו פחות לוחמני – וכמו שהעיד אותו משכיל בצלאל כהן כי רק הגאון הגדול ר' שמואל דוייטש הודיע לו שיילחמו בכל התוקף – ועל כך בפרק נפרד, עדיין יסוד ההשקפה נותרה. ר' נתן בתגובתו בכלל נוגע בשורש היסוד של השאיפה לחיים של מקצוע ועבודה ולא מתמקדים בשאיפה לחיי תורה והסתפקות במה שיש

וכך דבריו: היה בשעתו מאמר שרשם המשגיח רבי שלמה וולבה זצ"ל תחת הכותרת בית יעקב לאן?! כשמתבוננים בדבריו נראה כאילו נכתבו הדברים לימינו אנו. ציטוט: על לימודים בדרג אקדמאי כמעט אי אפשר לפקח שלא יהיה בהם שום ניגוד לתורה לאמונה או לרוח היהדות הצרופה, ועד כמה שידוע לי המרצים בקורסים אלה הם אנשי מדע לאו דווקא תלמידי חכמים, כאן טמונה סכנה גדולה שהמורות אמנם מרוויחות משכורת טובה, אבל שכרן יוצא בהפסדן – האמונה החיה והברורה והיראה הטהורה נדחקת הצידה על ידי דעות מדעיות. וכו', וכאן ממשיך ר' נתן זוכובסקי לתקוף, אם יורשה לי לומר מנהמת הלב, חוששני כי לא נוכל שלא לומר על כך ולו במשהו אבל אשמים אנחנו, כי כשאני מביט במכתב שרשם מרן הגר"י סרנא זצ"ל לחנוכת הבית של מקום מסוים שכלל בלימודיו גם לימודי חול, הוא כתב להם בשנת תשט"ז את הדברים הבאים: עם חנוכת הבית תחוגו גם חנוכת הלבבות, ויהי רצון שתזכו להשריש גדולת התורה וגדולת היראה בלב התלמידים כחייהם ואורך ימיהם ולימודי החול כטבחות ורקחות ואז תשרה שכינה במעשה ידיכם.

וכאן הבן שואל – ממשיך הרב זוכובסקי, וכי אצלנו במערכות חינוכן של בנות ישראל מביטים אכן על מקצועות החול כרקחות וטבחות? היכן קיימת הקבצה היוצרת נחשקות ושאיפה אצל הבנות? במתמיטקה ובאנגלית!!! לא ראיתי שיצרו הקבצות ללימודי קודש, וכבר מגיל קט יש הערצה למוצלחות במתמטיקה וכדומה, ולא בלימודי הקודש שהן סוד קיומנו. ראוי לבדוק אם כשמתכננים לצאת לפעילות כל שהיא מתוככי הלימודים האם אין הדבר שיהיה על חשבון זמן לימודי קודש ולא על חשבון לימודי החול שאסור לפגוע בהספק וברמה הנלמדת?!! וכי זה המסר לבת ישראל לייחס הערצה וחשיבות ללימודי החול יותר מלימודי הקודש שהן אבני היסוד לחינוכן וגידולן במסורת אבותינו??

דומני שאם חפצים אנו לחדש את המלוכה עלינו להשריש כבר מגיל קט את ההערצה האמתית ללימודי הקודש השונים ואם לא תהיה הערצה כה גדולה ללימודי החול וההישגיות שבהן, אזי כשהן תגדלנה הן לא תחפוצנה לרעות בשדות זרים באקדמיה וכדומה.

עד כאן נאום הרב זוכובסקי. באמת דברי השקפה כדורבנות, כאילו מכתבו בהפלס או נאמרו בקו במערכה. ביתד הרבה זמן לא שמענו או ראינו כאלו דברים.

והנה, אחרי כאלו דברים ארוכים ונכוחים, מה שואל ישראל פרידמן. כן, כמו שצפיתם. כך ממשיך ושואל פרידמן: אז למה לא להביא מקצועות נוספים מפוקחים כהלכה לתוך הסמינר כדי לסייע בפרנסה?

ישראל. הלא זה בדיוק שאלת לפני זה. ענו לך תשובות על זה. מה אתה חוזר ושואל עוד פעם. אבל המטרה הלא סומנה מראש. דרך השאלות אפשר להכניס בתת מודע או יותר מכך שצריך עוד מקצועות, אחרת נורא נוראות, לא יהיה כסף ליסוע לטיול בחו"ל.

וגם כאן עונים שני הרבנים כל אחד לפי דרכו. ר' נתן זוכובסקי ממשיך לומר צריך שלא תהיה העצרה למקצועות, ור' שמואל יעקב ממשיך להתפלפל אם זה אפשרי טכני מבחינה רוחנית להכניס כאלו מקצועות או שלא

וישראל פרידמן לא מרפה וממשיך ושואל את שאלותיו הכפרניות נטולות כל זיק של תורה: ומה עונים לאלו שאומרים כי צרכי החיים מחייבים להשתכר יותר כדי לאפשר לבעלים ללמוד ולשקוד על תורתם? נו נו, הוא דואג לבעלים הפרידמן הזה.

כאן מתחיל ר' שמואל יעקב לדבר על כך שצריך להשריש מגיל צעיר שלימודי הקודש הם הלימודים החשובים לנו מכל. ר' נתן זוכובסקי מיד אחריו מאריך רבות להביא את דברי הברכת שמואל בקידושין בסימן האחרון שמדבר בהרחבה על לימודי חכמה ונגד ההשכלה.

אין לנו את הזמן ואת היכולת לצטט את כל הכתבה עד סופה, אך עיקרי הדברים הובאו כאן כשהמסר הוא חד וברור. ישראל פרידמן מכניס קרירות בשאלותיו, יתד יוצא ידי חובה כביכול הוא מקנא לכבודו של מקום, ובפועל הוא מרשה לעצמו להמשיך ולפרוץ את גדרות עולם, בפרסום מכללות ואקדמיות.

זה אפילו יותר גרוע מדרכם של הצבועים. היזהרו מהם.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s