כל האמת הברורה על "ביטול" חוק הליבה של לפיד

כל האמת הברורה על "ביטול" חוק הליבה של לפיד

כל האמת וסדר בכל הפרשיה. כך מחריבים את החיידרים ותלמודי התורה. תם עידן תלמודי התורה כמוסדות הפטור.

מה זה בכלל מוסד פטור ומתי זה התחיל, מה השייכות של תקציבים לעניין, מה ביקש לפיד לעשות לפני שנתיים והאם זה רק נושא של ליבה או לא ליבה, ומה נעשה כעת בחוק הנוכחי של נפתלי בנט בתמיכת החרדים, מה הודיע גפני שבכוונתו לעשות ולמה, ומה סיפרה השרה שקד לכל כלי התקשורת אתמול. והאם חברי הכנסת החרדים התייעצו עם רב כל שהוא? אחרי הדברים הללו נראה אותכם נשארים שווי נפש.

במדינת ישראל קיים חוק חינוך חובה. חוק זה מחייב את כלל תושבי מדינת ישראל לחנך את בניהם ובנותיהם במוסדות חינוך המוכרים על ידי המדינה. וכמו שכל אזרח נמצא בקופת חולים והוא לא יכול להישאר ללא כלום, כן כל אזרח צריך להתחנך במוסדות של המדינה ואין כזה דבר לגדול ברחוב.

לפני למעלה מ- 65 שנה, בשנת תש"ט, יצא מרן הגרי"ז זי"ע למלחמת מצוה ולשמירת פך השמן הטהור. אחרי מאבק נחוש וקשה, נחקק בכנסת סעיף בחוק, שמאפשר לשר החינוך לפטור מוסדות מסוימים מחוק חינוך חובה. נוסח החוק הוא: "השר רשאי להורות כי ההורים של ילדים ושל נערים הלומדים באופן סדיר במוסד חינוך המתואר, ואינו מוסד חינוך מוכר, יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם".

שזה אומר, מוסדות אלו אינם כפופים למדינה כלל. אפילו לא רבע. ממש מנותקים ויחנכו בו כאוות רצונם וכשאיפתם. וזה ללא קשר לתקציבים כן או לא. לכך ייקרא שמו 'מוסדות פטור'. פטורים מֶעָולה והתערבותה של המדינה.

בזמנו עם החלת החוק, לא הועבר שקל לאותם מוסדות. עם הקמת ממשלת בגין בשנת תשל"ז החלו מועברים תקציבים קואליציוניים למוסדות הפטור לפי אחוזים מסוימים. אבל עדיין היה זה ניהול חיצוני לגמרי וללא שום מחויבות וכפיפות לחוק חינוך חובה או למשרד החינוך ולמדינה.

להשלמת העניין נצטט לדוגמא את ההגדרה החוקית של תלמודי התורה כפי שהופיע בספר התקציב לפני כמה שנים: "מוסדות פטור – תלמודי תורה – תתי"ם: הינם מוסדות שהוכרו על ידי מערכת החינוך כפטורים ממילוי התנאים הכללים של מערכת החינוך וממילוי הוראות חוק לימודי חובה".

בשנת תשע"ד הגיעה יש עתיד והגישה הצעת חוק בעצם עוקרת מתוכנו את המושג מוסדות פטור. בהצעת החוק של יש עתיד נדרש לקבוע כי מוסדות הפטור יהיו חייבים להתנהל בכפיפות למשרד החינוך, בנוסף נקבע תקנון ארוך עם סעיפים רבים שמחייבים את מוסדות הפטור להתנהל לפי הם. לימודי ליבה זה אחד התנאים המרכזיים, אבל זה לא ליבת העניין. ליבת העניין זה לא רק הליבה, אלא בעצם העובדה שמהגשת החוק של לפיד, נקבע בחוק כי משרד החינוך יוכל להתערב במוסדות הפטור. זה כבר לא פטור. בנוסף הגישה יש עתיד תפריט מלא מלא מה יכלול התערבות משרד החינוך במוסדות החרדיים. בין הדברים זה לימודי ליבה, כמו אנגלית ומתמטיקה, וכן סעיפים נוספים. בין הסעיפים קיים גם סעיף שמעתה משרד החינוך יתערב למוסדות בנושא קבלת או זריקת תלמידים. הסיבה היא כמובן "על רקע אפליה" אבל כולנו יודעים מה מפרש משרד החינוך אפליה. יואב ללום יוכיח. אותו חרד"ק או כל הדומה לו, שמרבית ההורים – אם לא כולם – רוצים שבניהם לא ילמדו עם בני אותם אנשים, אבל משרד החינוך יקבע שזה על רקע אפליה ויחייב את התלמוד תורה מעתה לקבל כל צרוע וכל זב. חסל סדר סינון משפחות לפי החרדיות שלהם.

גם לפיד הבין שהחוק הזה כצורתו לא יקום ולא יהיה והחוק יהפוך לאות מתה בספר החוקים. לכך הוא דחה את החלת החוק לשנת 2018. עד אז הכל יכול להיות. מה שבאמת קרה שהוא כבר לא בשלטון. כך גם הגיב השר נפתלי בנט השבוע ליש עתיד באומרו "חוק לימודי ליבה של יאיר לפיד מעולם לא נכנס לתוקף, והיה אמור להיכנס לתוקף רק ב–2018, כי הוא ידע שאף ילד לא ירצה להצטרף והוא לא רצה להיתקע עם זה".

עם הקמת הממשלה ועמידתה על ידי החרדים, היו בטוחים כולם שיחזירו את המצב לקדמותו. שמה שהיה הוא שיהיה. מוסדות הפטור ימשיכו להיות פטורים לגמרי ולא כפופים לאף גורם ממשלתי. אבל לא. בכלל לא.

בא שר החינוך בנט את פרוש, ובחוק שהם הגישו רק הוציאו את התקנות והשינויים מתוך תורף החוק, אבל השאירו את החדרים ומוסדות הפטור מוגבלים לתנאים שיקבעו מכאן והילך על ידי משרד החינוך. שזה אומר שלא יצטרכו עכשיו מיידית ללמוד בחדָרים לימודי ליבה – כמו אנגלית ומתמטיקה, אבל חוץ מזה נשאר הכל. מוסדות הפטור היינו החיידרים מהיום כבר לא פטורים. מהיום הם כפופים להוראות משרד החינוך. ללא קשר לתקציב או לא תקציב. שר החינוך יקבע את התקנות בנוגע להתנהלות המוסדות. המוסדות מחוייבות מעתה לתקנות. וכבר יש תקנות. אלא שמאיר פרוש מסתיר אותם עכשיו. יש לו כנראה סיבה ומה להסתיר. בנוסף אף לא בוטלו כל התקנות הקודמות. כך לדוגמא נושא התערבות משרד החינוך על רקע של טענת אפליה – לא בוטל. שזה אומר החל מהיום, על פי חקיקת משרד החינוך, כל משפחה לא מתאימה תפנה למשרד החינוך שלא התקבל בנם לתלמוד תורה על רקע אפליה, ובוא נראה את מנהלי המוסדות מתחילים לרבי עם משרד החינוך.

משה גפני מודע לכך. הוא גם מודה בכל זה. בראיון שנתן ביום ראשון לעיתון 'הארץ' הוא אמר כי "יש ביקורת עצומה עלינו בציבור החרדי על החוק הזה, שמעניק את הסמכות לשר החינוך לקבוע את התקנות". אי לכך אמר גפני כי אישור החוק של בנט יעשה במהרה ובזריזות והמהלך יושלם עד צאת הכנסת לפגרת הקיץ בסוף השבוע הבא. לדבריו "זה צריך להסתיים עד סוף מושב הקיץ"

גם בסביבתו של שר החינוך נפתלי בנט אישרו כי מי שעומד מאחורי ההליך המזורז להעברת החוק הן המפלגות החרדיות, כשמשרד החינוך משתף פעולה עם הלחץ: תזכיר החוק פורסם לראשונה לפני עשרה ימים בלבד, בנוהל שנועד לאפשר למשרדי הממשלה להציג את הסתייגויותיהם מהנוסח. זאת, בשעה שעל פי הנוהל, מרבית התזכירים מופצים לפחות 21 ימים לפני שהם מובאים בפני ועדת השרים לחקיקה.

הלחץ של המפלגות החרדיות ברור. כמה שפחות פרסום ציבורי לחורבן החדרים שהם עושים. מהר מהר שחורבן החינוך יהיה מאחורינו.

ומי עוד משתף פעולה באופן מלא עם כל הגזירה החדשה לעקירת עצמאות החיידרים והכנסתם תחת כנפי משרד החינוך? איגוד מנהלי התתי"ם. אותו איגוד שנוסד ונועד ללחום למען התלמודי תורה שיהיו פטורים, הוא זה שמשתף פעולה. כך הם כותבים בהודעה רשמית שלהם מיום י"א בתמוז: "ראוי לציין כי אנו שותפים בדיונים ארוכים בלשכת סגן שר החינוך הרב פרוש בגיבוש נוסח החוק והתקנות".

וכל הדברים הללו, נכתבו מפורשות בחוק החדש של בנט בסיוע החרדים. וכך נכתב בו:

"השר רשאי לקבוע, בתקנות, סדרים ותנאים למתן הוראת פטור למוסד חינוך לפי סעיף 5(א), להפעלת מוסד כאמור ולהשתתפות המדינה בתקציבו, אם יחליט השר על תקצוב מוסדות כאמור ובמידה שיחליט".

שימו לב ללשון. זה לא שהתקציב תלוי ועומד בתקנות, אלא שר החינוך רשאי לפטור את המוסד מחינוך חובה לפי התקנות. הוא אשר אמרנו. חסל סדר מוסדות פטור.

משמעות הדבר העמוקה יותר – חופש פעולה מוחלט של כל שר חינוך שיבקש לכרסם בעצמאות החינוך התורתי, כך שיוכל להתקין תקנות כאוות נפשו לקידום מעורבות ממשלתית חיצונית, מתוך קביעה עקרונית בחקיקה כי מוסדות הפטור אינם פועלים באופן עצמאי אלא כפופים למשרד החינוך וגחמותיו.

בדברי ההסבר שצורפו להצעת החוק, במסגרת התזכיר, נכתב כך: "התיקון המוצע נדרש לצורך הסדרה בחקיקה את התנאים למתן הוראת פטור ולתקצוב תוך מתן שיקול דעת רחב לשר החינוך באשר לתנאים הנדרשים למתן הוראת פטור, להפעלת מוסד כאמור, ובכלל זה כללים ותנאים להנהלתו, לדיווח של המוסד על צוות העובדים והתלמידים, לרישום תלמידים, להנהגת תכנית לימודי החול מתכנית היסוד של מוסד חינוך רשמי במוסד פטור, לפיקוח על המוסד פטור ולהשתתפות המדינה בתקציבו".

ואם היה עוד מישהו שרצה לדחוק פיל במחט ולהתפלפל שזה לא בדיוק כהה, באה החוות דעת של היועצת המשפטית של משרד חינוך וכתבה מפורש שהן הן הדברים. על ידי החוק המוגש ישתנו הכללים ומעתה אף מוסדות הפטור כפופים לתקנות משרד החינוך.

בחוו"ד המשפטית נכתב: "התיקון המוצע מסמיך את שר החינוך בהסמכה כללית רחבה לקבוע כללים ותנאים בתקנות למתן הוראת פטור לגבי מוסד חינוך לפי סעיף 5(א), להפעלת מוסד כאמור ולהשתתפות המדינה בתקציבו".

עוד נכתב בחוות הדעת, כי התיקון חותר להשוואת הסטטוס של מוסדות הפטור למעמד המוסדות המוכרים. "מטרת התיקון היא שהכללים והתנאים המפורטים לאישור ותקצוב מוסדות הפטור ייקבעו בתקנות וביניהם היקף לימוד תכנית היסוד והיקף תקצובם, תוך מתן שיקול דעת רחב לשר החינוך לתנאים הנדרשים, בדומה לסעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי התשי"ג-1953, שנותן הסמכה כללית לשר החינוך לקבוע כללים ותנאים לגבי מוסדות מוכרים שאינם רשמיים".

ומה מגיבים במפלגת הבית היהודי על כך: אתמול והיום התראיינה השרה שקד בערוצי הרדיו החילוניים, וכשנשאלה איך הבית היהודי מבטל ליבה אצל החרדים, הגיבה בביטחון עצמי רב: מה שלפיד עשה לא היה מכניס ליבה אצל החרדים. הם לא היו מכניסים את זה בצורה כזאת אלא מקסימום מפסידים קצת תקציבים ואז הם היו עוד יותר במצב קשה. מה שאנחנו עושים, זה הכנסת ליבה בהידברות ובהסכמה, ואנחנו מצליחים להכניס לימודי ליבה בהרבה מוסדות פטור, ולא אחשוף את שמותיהם בכדי שלא להזיק לכך. אנו לא יכולים לכאן להביא את דברי השרה שקד מטעמים מובנים, אבל הדברים שהיא אומרת כבר אמר בסגנון זה השר נפתלי בנט כפי שהובא כאן בעבר.

ומה שהכי מדהים בכל הפרשיה החמורה הזו, שלא נשמע ולא נראה אפילו פעם אחת ואפילו ברמז שהחכים החרדיים התייעצו עם אי מי אחד מגדולי ישראל. הכל על דעת עצמם. כפי דעתם הקלה והריקנית, מחריבים החכים החרדיים את עולם החינוך החרדי הטהור. טרם נשמע כדבר הזה.

כמדומה שכל מי שקצת יש לו לב מרגיש עומד מזועזע. מהיום כל המוסדות תלויים ועומדים אם לקבל פטור או לא לפי תקנות ורצונות משרד החינוך. שזה בעצם אומר – התערבות כבר מהיום של משרד החינוך, שזה עצמו לפי כל גדול ישראל חורבן החינוך ללא קשר מה הם יתערבו ומה יחליטו. כשבנוסף גובר החשש ומה יקרה עוד שנה או שבכלל שוב יש עתיד או על שונא דת אחר יקבל את משרד החינוך. אז לא יצרכו שוב חקיקה אלא מיידית ומיד, יקבע שר החינוך תקנות וכל התלמודי תורה החרדים יהיו חייבים על פי החוק להתנהג כרצון משרד החינוך.

האם אז כולם יכריזו כעין מרד ויאמרו אין לנו חלק באלהי הניכר, אנו לא מכירים בחוקים ולא תאיימו עלינו בתקציבים כי נתנהל ללא תקציבים על טהרת הקודש, או שמא ימצאו אלף ואחד תירוצים להתפשר פשרה אחר פשרה? התשובה ברורה לכולם. רוב אם לא כל התלמודי תורה ירימו ידיים ויתחילו לעשות ככל שיידרשו.

מכשולות ושינויים קיימים במוסדות תלמודי התורה גם הנחשבים הטובים ביותר

התעוררות רבה בקרב הורי הילדים הטהורים החרדים לחינוכם הטוב והטהור לתורה ויראת שמים ללא שינוי וקלקול, וזאת לאחר הכינוס המרומם שהיה אמש בהשתתפות כארבעת אלפי איש באולמי היכלי תמיר בירושלים, שם נקבצו יחדיו בראשות גדולי התורה וראשי ישיבות ובראשם רבינו מרן ראש הישיבה, ושמעו את דבר ד' ברמה, על הסכנות הקשות הקיימות בדורנו כשיש כאלו שמנסים לומר שהדור חלש ולכן מפקירים הכל, ומאידך החובה לפקח ולשמור מכל משמר על החינוך הטהור.

בעקבות כך, נרשמה עליה ניכרת במספר הנרשמים לתלמוד תורה המרכזי החדש בירושלים, כשגם אלו שחשבו שאצלם הכל בסדר, הבינו שאם אני לי מי לי, ואם הם רוצים להציל את בניהם מדעות זרות וחינוך הנתון למרות משרד החינוך, עליהם להעבירם בהקדם לתלמוד תורה המרכזי 'תפארת יעקב' שיהיה על טהרת הקודש.

כך נודע כי גם מהתלמוד תורה שנחשב הטוב בירושלים, 'חכמת שלמה' של אבי פינזל, נרשמת העברה המונית של ילדים טובים וצדיקים, כשכבר למעלה ממאה ועשרים ילדים רק מתלמוד תורה זה נרשמו עד עתה לתלמוד תורה המרכזי החדש.

כתבה שנתפרסמה לפני מספר חודשים בעיתון הפלס, חושפת קצת מהבעיות הרבות הקיימות גם בתלמוד תורה הכי טוב בירושלים עד היום, חכמת שלמה של אבי פינזל, ומשם תקחנו, כי אם שם זה כך, על אחת כמה וכמה מה קורה במקומות אחרים.

כך לדוגמא בין שלל מקצועות הלימוד ומערכות השיעורים בבתי הספר של החינוך הממלכתי בישראל, מתקיימים גם שיעורי תנ"ך לילדים. המורים לא פוסחים על לימוד פרשיות התנ"ך לילדי ישראל, אך מבצעים זאת על פי ראות עיניהם. לדאבוננו, הפרשנות המעוותת של המורים החילוניים לפסוקי התורה והנביאים הקדושים נובעת מתוך מבט של כפירה ואפיקורסות. לדידם, שיעורי התנ"ך בבתי הספר נועדו אך ורק כדי לקבל "השראה" מ"גיבורי התנ"ך" ולדעת את "ההיסטוריה", עפ"ל.

החינוך החרדי רחוק מרחק שנות אור מסגנון הלימוד הממלכתי. המלמדים, המורות והגננות מקדישים ללימודי הקודש את מלוא תשומת הלב, ופרשת השבוע נלמדת מתוך התבוננות לעומקה לדלות ממנה את המצוות הנוגעות לילדי ישראל על מנת לשמור ולעשות. כך גם היחס של המחנכים לסיפורי התורה הנלמדים מתוך גישה מחייבת של 'מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו' ללמוד מהם ולדבוק בדרכם.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s