סקירה על הפעילויות שנעשות ושלא נעשות ועל ההצגות המחפירות הנו שא חילולי השבת המתרבים רח"ל.

סערת חילולי השבת המתרבים, חילולי שבת בחסות הממשלה, ממשיכה להכאיב ולהסעיר לכל מי שלב יהודי פועם בקרבו. האדישות יחד עם הליצנות, של חברי הכנסת החרדיים, מי שאמון להיות מראשוני הזועקים, בפרט כאשר הם יודעים ללחום בדברים ממש שוליים, לא נותנת מנוח לחרדים את דברו.

כפי שהתברר במהלך השבוע האחרון, עבודות נרחבות של רכבת ישראל תוך חילולי שבת מחפירים רח"ל יבוצעו במקומות רבים, כמו בתל אביב בבאר שבע ובדימונה, וזה ממש נהיה הרגל. יש עבודות, אז עושים בשבת. בנוסף הודיע שר הכלכלה חיים כץ על תוכניתו לשנות את הסטטוס קוו כך שיהיה ניתן לשחק כדורגל בשבת.

מכל 13 חברי הכנסת החרדיים, שבע מש"ס ושש מהידות התורה, היחיד שבכלל טורח לדבר על זה ולפחות לקבל שכר שיחה נאה זה אורי מקלב, שמתבזה פעם אחר פעם לאיים בשם עצמו ללא שום נקיטת צעדים שיוכיחו שזה מעניין בכלל את חברי הכנסת.

יתרה מכך הדרדר אורי מקלב, היחיד שכביכול נלחם על השבת, שגם על השבת, כן על אותה שבת קודש שתמיד נלחמו בשבילה, גם על זה הוא מוכן להתפשר, וביקש בתחנונים משר התחבורה שלפחות יקימו וועדה שיחליטו מה כן ומה לא, ולא רכבת ישראל תחליט. מה שפעם היה פשוט שעל זה תרעש הארץ, היום זה אפשרי רק במקביל לאישור וועדה. וכל זה בהצעת החכי"ם החרדיים. חרדים לכסא

במצב שכזה, היה את העוז הבוקר ליו"ר הקאולציה לומר הבוקר ברדיו כי דרישתו של אורי מקלב היא ממש לא ראויה. הבנתם? יו"ר הקואלציה, אותה קואלציה הנשענת רק על ידי קולות החרדים, עוד מעז לומר ברבים שהדרישה לשמור שבת כימי קדם, היא לא ראויה. הנשמע כדבר הזה?

יותר מכך חשף יו"ר הקאולציה כי כל מה שמקלב נלחם על השבת כביכול, זה לצורכי רייטינג. כנראה שהוא יודע יותר ממשהו.

ומקלב ממשיך להתעמת. הוא לא מבין שהוא הופך מפעם לפעם לבדיחה ומוטב שישתוק. הוא לא מביא שום תועלת רק נזק. לא מדובשך ולא מעוקצך.

אורי מקלב הגיב לדברי יו"ר הקואליציה הבוקר כי דרישותיו לא ראויות ואומר "פערי הערכים ביננו לליכוד בנושא שמירת השבת בפרט ובנושאי הדת בכלל, הולכים ומעמיקים. חילולי השבת המתוכננים על ידי משרד התחבורה בהיקף עבודות עצום בשבת הבאה תוך רמיסה בוטה הינה כואבת ומזעזעת כאחד".

"עם כל ההערכה לתפקיד יו"ר הקואליציה בשמירה על שלימותה, עצם האמירה ששבת היא לצרכי רייטינג היא משקפת חוסר הבנת המציאות והשלכותיה", לשון הודעת חבר הכנסת מקלב.

ויש מי שגם מנצל את ההזדמנות לעשות לעצמו במה תקשורתית. מדובר בלא אחר מאשר מזכיר הוועדה למען השבת יצחק גודלקנוף. עם כל הערכה לפועלו בעבר ובהווה קצת פחות, צר לנו לקבוע לאחרונה האיש החל לרדוף אחר כותרות בתקשורת ועדיין לא נראה פעולה אחת מועילה למען השבת של הוועדה בשנים האחרונות.

יתרה מכך, בחילולי השבת בקניון ביג באשדוד שם ניסתה הוועדה קצת להילחם, היא מאוד מהר הרימה ידיים אחרי שלא זכתה לשיתוף פעולה מדגל התורה, וגם בגלל האדישות בדורנו שמחדירים לו שהדור חלש, לכל דבר של דת וקדושה.

שלשום התראיין ברדיו יצחק גולדקנוף והמשיך לאיים כפי שכבר איים בעבר שהארץ תרעש ותרעד. היה זה עת החלו הנסיעות של התחבורה הציבורית בשבת בהרצליה, אז עלה לראיון גולדקנוף ואיים שאם חברי הכנסת לא יעשו כלום – והם לא איכזבו ואכן לא עשו כלום, נרעיש את המדינה. חודשיים חלפו, והכל כמו שהיה. חילולי השבת נמשכים גם בהרצליה, וזה אפילו לא מעניין איש. גם לא את גולדנוקף. אבל הוא ממשיך לאיים. גם שלשום וגם היום.

שלשום הוא אף חידש שבאלול יתכנסו החברים להחליט מה לעשות. למי שכואב שבת לא מחכה עד אלול – העירו רבנים רבים. יתרה מכך הרע בדבריו שהמעיט בחומרת חילולי השבת העכשויים, וניסה לומר שדווקא במשחן היה צריך להפיל את הממשלה, עכשיו זה לא כמו המשחן. למה? שם זה 'אקט', כאן זה לא 'אקט'. חילוק למען החילוק.

והערב שוב מתראיין יצחק גולדקנופף שחוזר ומאיים כמו בדיחה קבועה: "נוציא רבבות לרחובות תל אביב"

ומה הגיב ח"כ ישראל אייכלר שהאזין לדברים של גולדקנופף? כצפוי: "אשרינו שיש לנו גדולי תורה, אחרת נצטרף להחליט בין שיטת 'נטורא קרתא' לשיטה האחרת. הם יחליטו מתי הזמן והשעה ולא אנחנו". זהו זה. גם למחות על חילולי השבת הפך לנטורי קרתא. מה שפעם עשה על יהודי, במצב של היום כבר נהפך לחילול השם.

גולדקנופף אמר הערב ברדיו "דוחקים אותנו לפינה בנושא של השבת, אני פונה לח"כים גם החילונים, ברגע שזה יתפרץ – זה לא יהיה כמו לפני 13 שנים שהעבירו את המשחן בשבת, אלא כפי שהיה לפני 30 שנה במירוץ המכוניות באשקלון. תוך 3 שעות המשטרה לא ידעה מה לעשות עם עצמה לאחר שגדולי ישראל הורו לכולם לצאת למקום עם רכביהם, זה מה שיקרה תוך חודש או חודשים, גם את השפה הזו אנחנו יודעים".

"נגיע לכך שלא יצאו 100 או 200 איש, אלא כמו שהיה בירושלים בכיכר ספרא בירושלים, שידעו כי ברגע שגדולי ישראל יחליטו – כולם יבואו. באחריות מלאה, תוך כמה שבועות, החבית תשבר, גדולי ישראל לא מוכנים להתפשר", הזהיר גולדקנופף.

גולדקנופף הסביר כי "את כל גזירות השמד שהיו בממשלה הקודמת – ביטלו תוך 3 חודשים, כרגע באותה חבילה יש לגדולי ישראל עוד כמה דברים, האם ללכת לשבור את הקופה ולשבור את מה שהרווחנו כעת בביטול גזירות השמד. אבל השבת היא לא אחרת מזה, וברגע שהדברים האלו יגמרו – תדעו שהנושא של השבת יוציא אלפים של אנשים בשבת לתל אביב".

כמו"כ הוא חשף כי "אני לא יכול לחשוף, אבל לפני שבועיים הייתה פגישה בבתי גדולי ישראל עם חברי הכנסת של 'דגל', הייתה פגישה בבית של האדמו"ר מגור ומשם הלכו לעוד בתי גדולי ישראל. הנושא הזה עומד חזק כעת. גדולי ישראל בודקים עד היכן ידחפו אותנו שנצטרך להתערב. הדברים יצאו כבר לפני השטח, לא יוכלו לקיים עבודות בשבת לא ברכבת ולא בת"א, כי נגיע עם אלפי המכוניות שלנו, אנחנו יודעים גם את השפה הזו, מגיע לנו לחיות במדינה כאן – לפי הערכים שלנו".

"לא יתכן שבמדינת ישראל לא יתנו לנו לשבות את השבת, בשוויץ – קיוסק לא פתוח ביום ראשון – יום המנוחה, וכאן כל רגע נפרצת עוד פריצה ועוד פריצה", הוסיף, "הנושא לא ירד מסדר היום, נצא במחאה המונית של כל עם ישראל ונאמר כי השבת היא חלק מאתנו. אתה תהיה מהראשונים שידעו מזה, המאזינים של 'קול חי'", הבטיח גולדקונוף. אם הראשונים שידעו מזה יהיו מאזיני רדיו ולא קוראי המודיע, זה באמת מראה להיכן פניו של גולדקנוף.

זה נראה ש גולדקנוף חי בעולם הדמיון. מי יכול היום להרעיש את הארץ כאשר אנשי דגל התורה ושותפיהם תוקעים מקלות בגלגלים של כל פעולת מחאה נגד עקירת הדת בארצנו הקדושה. מתי לאחרונה ראינו פעולות מחאה ששיתקו את הארץ. כן, זה היה אפשרי פעם. זה היה כלי הרתעה ומחאה יעילה. היום זה שוב איום חסר בסיס כדי לגרוף עוד כותרת בתקשורת.

נחלתנו נהפכה לזרים. לא רק שמי שהיה אמון להילחם על השבת לא עושה כן, אלא זה עוד הפך לכלי משחק לפוליטיקאים ולחובבי כותרות. אוי מה היה לנו.

חילולי השבת בחסות השתיקת החרדים.pdf

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s