עולם התורה נבנה בחדש. במערכה בסקירה עם המספרים המלאים של המוס דות החרדיים המחנכים לחינוך יהודי טהור וקדוש.

לא באנו חלילה להטיל דופי במקומות או מוסדות אחרים, אך לצערנו ולדאבוננו במצב החשיכה של היום, בבלבול הדעת הנוראי השורר בדור, בהתערבויות החוזרות ונשנות של משרד החינוך, בהתפרקות החוזרת ונשנית בשלל אירועים מבישים שמוחדרים לציבור החרדי ואין פוצה פה ומצפצף, לדאבון ליבו של כל יהודי, במצב שכזה רק חינוך אמתי לתורה ויראת שמיים מתוך עמידה על המשמר בכל הכח היהודי מול הרוחות הזרות, היא הערובה היחידה לשמירת פך השמן הטהור

בס"ד קמו אנשי חיל יראי אלוקים ונטלו על שמכם כמעט בכל מקום ובכל עיר, לפתוח מוסדות שישמרו מכל משמר על החינוך הטהור, רובם ככולם אף אינם נוטלים שום תקציב משלטון הכפרני שמטרתו ברורה, וזאת כדי לא להיות חלילה משועבדים ומפותים ועומדים לשנות קצת ועוד קצת – מהמסורה לנו מדורי דורות.

לזאת יצא קו במערכה לסקור את התפתחות עולם החינוך החרדי הטהור, דבר שהחל אך לפני שנה ושנתיים, ותוך זמן קצר מכפיל ומשלש את עצמו, כשאין ספק שזה רק הפתיח ועוד היד הנטויה למקומות רבים נוספים, ולעוד משפחות רבות שיבינו שלחינוך הטהור יש רק דרך אחת.

כפי שהודגש בעבר – שימו לב נורווגים יקרים, סקירה זו היא מדהימה ונותנת היקף חסר תקדים על התפתחות עולם התורה והיראה, ואינו מיועד לבעלי לב חלש, חלש ברוח.

תלמודי תורה

רשת החיידרים תפארת יעקב על טהרת הקודש.

לתלמוד התורה יש סניף בבני ברק וסניף בירושלים. החיידר בני ברק נפתח סך הכל בשנה שעברה. תוך שנה אחת נפתח תלמוד תורה מהמסד על הטפחות. מכיתה גן עד כיתה ח'. התלמוד תורה נפתח עם 230 ילדים. אז זה היה הרבה בשביל חיידר חדש. וזה היה שנה שעברה. תוך שנה המספר הכפיל ושילש את עצמו. בשנה הבאה יתחילו ללמוד בחיידר תפארת יעקב בבני ברק שש מאות ילדים בלי עין הרע.

מיקום התלמוד תורה מתחלק לשלוש מקומות עקב כמות הילדים הגדולה. כיתות גן ילמדו לעת עתה ברחוב יונה הנביא 4, ובהמשך יעברו לרחוב בן יעקב 26, כיתות א' עד ד' ילמדו בבניין הת"ת ברחוב הרב מלצר 15, כיתות ה' עד ח' ילמדו במשכן החדש ברחוב בן יעקב 26.

בירושלים נפתח התלמוד תורה המרכזי זו השנה הראשונה, אמנם כבר בשנה הראשונה, ייפתח החיידר עם 450 ילדים בלי עין הרע. מיקום התלמוד תורה, יהיה בעז"ה ברחוב אבינועם ילין 5.

מנהל הרשת: הרה"ג ר' אליהו טומבק. המפקח: הרה"ג ר' איתמר מושקט

בנוסף נפתח השנה בירושלים חיידר 'נפש החיים' על טהרת הקודש בשכונת נוה יעקב. החיידר נפתח ומתייסד, בכיתות גן גנון ומכינה. בתלמוד תורה זה שנפתח השנה יתחילו בס"ד שבעים ילדים.

מיקום התלמוד תורה: ברחוב פרדס מול רחוב כף החיים, במבנה החדש.

המנהל: ר' שלמה פיין. פתיחת שנת הלימודים, יום ראשון שעה 8.30 בבוקר.

יצויין כי החיידר זוכה גם לליווי מתמיד וצמוד של המרא דאתרא של המקום, הגאון ר' טוביה אורי לינדר. כמו"כ הקמת התלמוד תורה בנוה יעקב היוותה את השתית ליסוד קהילה של מאות משפחות בני תורה המתגוררים באזור זה של נווה יעקב, כאשר בימים האחרונים שימש מבנה התלמוד תורה להתפתחות הקהילה למקום של שקידה בתורה ומקום תפילה.

במודיעין עילית קיימים שני מוסדות, כשהשנה נפתח כיתות גן בתלמוד תורה חדש בשכונות העיר על טהרת הקודש.

בתלמוד תורה "דעת זקנים" הוותיק בעיר קרית ספר, מתחנכים לתורה ויראת שמים טהורה, בלי עין הרע 600 ילדים.

המיקום: מול בנין העיריה.

המנהלים: הרב משה שלזינגר והרב שלמה כהן.

בנוסף נפתח בשכונת חפציבה בעיר מודיעין עילית כתות גן גנון ומכינה על טהרת הקודש, שימנה סה"כ 80 תלמידים בלעה"ר.

מיקום הגנים, בשכונת חפציבה ברחוב חזו"א 7 מאחורי הבנין.

המנהל: הרה"ג ר' יהודה קוגל

בתי הספר:

בתי הספר על טהרת הקודש נפתחים השנה לראשונה בין בירושלים בין בבני ברק.

בית הספר בית יעקב בירושלים ייפתח בשכונת רמות: וימנה 250 בנות ללא הגנים.

המיקום: רמות פולין 61, מה שמכונה מבנה ת"ת דרזי

כמו"כ נפתחים גנים, תת חובה קדם חובה וחובה, בהם יתחנכו כארבעים בנות

המיקום במבנה הספריה העירונית ברמות פולין.

המנהלת: הרבנית קורן תחי'

המנהל: הרה"ג ר' יהודה רבי

בית ספר בבני ברק ייפתח השנה לראשונה על טהרת הקודש והחינוך: כבר השנה בשנה הראשונה נרשמו קרוב לארבע מאות וחמישים בנות.

המיקום: מתחם 'אמגט' רחוב שלמה המלך 18

המנהלת: הרבנית לנג תחי'

המנהל: הרה"ג חיים רוחמקין

בית הספר בקריית ספר: בית הספר לא כולל גנים. בית הספר הוקם לפני ארבע שנים, בבית הספר לומדות בשנה הבאה שלוש מאות תלמידות בלי עין הרע

מיקום: נכנסים השנה לבניין המרווח ברחוב מנחת חינוך בעיר

מנהלת: הרבנית רובנשטיין תחי'

כמו"כ נפתח השנה גן לבנות על טהרת הקודש במודיעין עילית. הגן נפתח זו השנה הראשונה והוא לגילאי תת חובה ויכלול 20 בנות. מיקום הגן ברחוב אבני נזר בעיר

סמינרים:

שנה שעברה נפתח הסמינר הראשון על טהרת הקודש. הסמינר נפתח במודיעין עילית.

הסמינר בית יעקב במודיעין עילית, כולל את כתות א' ב' ג' – בו מתחנכות מאה בנות.

המנהלת החינוכית היא הרבנית שוב אשת חבר להגאון ר' פנחס שוב.

המנהל: הרה"ג ר' אהרן יאקובביץ

השנה נפתח גם סמינר בבני ברק. מדובר בפריצת דרך של ממש, כאשר לפתוח סמינרים הוא הדבר הכי פחות מקובל וקל, והמציאות תוכיח שבכל ערי הארץ לא נפתחים סמינרים חדשים כמו שאר המוסדות. לפי הצפוי, הסמינר תוך שנים יהיה הסמינר המוביל בבני ברק.

הסמינר ייפתח בכיתות א' עד ה' לא כיתה ו', ויכלול כמאתיים ושבעים בנות.

המיקום: רחוב מתיתיהו פינת בן יעקב

המנהלת: הרבנית אייזנטל

המנהל: הרה"ג ר' שמואל לינדר

ישיבות קטנות:

בשנה שעברה נפתח ישיבה קטנה בירושלים, ישיבת אהל תורה שעד מהרה תפסה את ראש המזרח של עולם הישיבות קטנות בירושלים. ראש הישיבה הגאון ר' אליעזר חיים טוקר

הישיבה קטנה נכנסת כעת לשנה השניה ומונה בלי עין הרע למעלה מששים בחורי חמד מסולאים מפז, כאשר לקראת שנה הבאה צפוי ככל הנראה בס"ד להיפתח עוד ישיבה קטנה אחת לפחות בירושלים.

בבני ברק קיימים שלושה ישיבות קטנות המחנכות לתורה ויראה בלבד ולא מאפשרות דעות חיצוניות וכפרניות, ישיבת בית דוד בראשות הגאון הגדול ר' צבי שינקר שליט"א, המונה בלי עין הרע כמאה שבעים בחורים, ישיבת חכמת שלמה בראשות הגאון ר' בנימין בירנבוים שליט"א המונה בלי עין הרע מאה בחורים. וכן ישיבת נתיבות התורה בראשות הרה"ג הרב בונדי ששנה הבאה יהיה לו לראשונה גם שיעור ג' והישיבה מונה כיום כחמישים בחורים.

כמו כן נפתחה השנה ישיבה גדולה חדשה לבני עדות המזרח בשם "מעגלי צדק" ע"ש ולזכרו של מרן ראש הישיבה הגרד"צ קרלנשטין זיע"א שהלך השנה לעולמו.

בראשות הישיבה יכהן הגאון רבי רפאל מרציאנו שליט"א

הישיבה תמנה עשרות בחורים ותמוקם ברובע ז' בעיר אשדוד ברחוב שדרות ירושלים שם קיבלה הישיבה מתחם של חצי דונם לבניית מבנה לישיבה אשר יבנה במהלך השנה הקרובה .

והערה לסיום:

ועכשיו יאמרו הנורווגים – מצויין, היפרדו נא מעלי. כמו שהם סיפרו דרך השבועון שלהם 'מרכז העניינים' שהרב שטיינמן אמר לעזור לפתוח מוסדות. בדיחת השנה. כשמצד אחד הם כאלו צועקים 'היפרדו נא מעלי', אך בפועל, מבלי לנחש את הלא צריך ניחוש ואת השקוף מכל על התסכול האוחז בהם, הם לוחמים בכל הכח בכלים הכי מושחתים בפתיחת המוסדות. די להזכיר את הוונדילזם שעובר הסמינר בקרית ספר מידי תקופה, וכך בכל מוסד שקם, נעשים מעשים בכל הכלים הנורווגים למנוע ממקומות להשכיר את המבנים ועוד מעללים רבים.

אך בס"ד לא אלמן ישראל, בכל מקום ובכל עיר כמעט, כשעוד היד נטויה בחסדי שמיים, קמה לה האמת וקם ניצבת, האור זורחת ומאירה, נצח ישראל לא ישקר, כשהתורה הקדושה מכריזה "לא תישכח מפי זרעו".

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s