סקירה: הקריסה האדירה והקשיים של המוסדות וראשיהם שהתנכלו לבני התורה אל מול עליית מוסדות התורה החדשים

ומה מצבם של המוסדות שהכריזו בגלוי על רדיפת בני התורה??? שני מוסדות מוכרים וידועים הם בכל הארץ, שהכריזו בגלוי ובאופן מתריס על רדיפת בני התורה, אחד נסגר, והשני כנראה בדרך. כאשר גם בשאר המוסדות הידועים בהתנכלותם לבני התורה, המצב של שפיר

המוסד הראשון הוא הכולל הזכור של חזקיהו נבנצל – צילו של היכל. הכולל ששכן ברובע, קיבל כל צרוע וכל זב, מצדיקים נסתרים, ועד בעלי אייפונים, מכיפות רגילות ועד כיפות סרוגות וחלולות, כל הדעות וכל הסוגים, אך למעט את הציבור הנבחר ציבור בני התורה. כל מי שהיה עליו סרך של חשד שמא הוא בחשש קירבה לבני התורה, שומרי הגחלת בגאווה, לא התקבל לכולל. הסוף ידוע. לא לפני שקלונם פורסם ברבים, בכך ששלחו שם בכולל אברכים רבים למפגש מעורב עם חיילים וחיילות, ומעט זמן לאחר מכן נאלץ הרב חזקיהו נבנצל להודיע על סגירת הכולל לאחר חודשים רבים בלי לשלם מילגה.

המוסד השני – מכונה רשת הכוללים 'ישכר באהליך'. שם בכוללים באופן רשמי ישנו תקנון חמור ביותר בנוגע לבני התורה ממשיכי הדרך המסורה. מי שקורא עיתון הפלס ביטאון עולם התורה, אינו רשאי להתקבל לכולל. שחור על גבי לבן. כך נכתב בטופס הקבלה לכולל. "ידוע לי שהצטרפותי כאברך מן המניין לרשת הכוללים מותנית בהתאגדותי עם כלל לומדי הרשת תחת הנהגתם והשקפתם של מנהיגי העם גדולי ישראל שליט”א ובראשם מרן רה”י שליט”א ובקבלת מרותם. הנני מתחייב באי הכנסתם של עיתונים וכתבי עת לביתי אשר מבזים תלמידי חכמים ובכללם עיתון הפלס אשר אין רוח חכמים נוחה מהם". בקיצור אינטרנט אפשר, הפלס לא.

ומה שם המצב?? לא טוב. בלשון המעטה. שבעה חודשים לא שולם שם מילגה. מחודש ניסן. כלום. למעלה מחצי שנה אין מילגות לאברכים טובים בכולל שהכריז על מרד בגדולי ישראל האמתיים ובהתנכלות לציבור בני התורה.

לקראת יום כיפור תלה ראש הרשת הכוללים, אלחנן ויסבורד הידוע בשנאתו העזה לבני התורה, מודעה בהיכלי הכוללים בה הוא כתב כך:

"למעכ"ת אחי ורעי ראשי ואברכי רשת הכוללים שליט"א. בהיות שכבר יותר משישה חודשים מתעכבת משכורתם של אלפי בני הכוללים, כשלע"ע המצב הולך ומחמיר ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, לכן אבקש ממעכ"ת לפעול למען כולנו ולהרבות בתפילה ובתחנונים לבורא כל עולמים להמשך קיום הכוללים. בפרט בימים אלו בעת רצון, ולבקש גם מבניכם תלמידי התשב״ר שמקובלת הוא שתפילתם איננה חוזרת ריקם, וכפי שזכינו כבר בכמה פעמים בעת מצבים דומים לצאת ממשבר, כן נקווה שיקויים בנו מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה".

הנה כי כן. שני הרשתות שהכריזו בגלוי על הצרת צעדיהם של בני התורה, נמצאים בקשיים הכי גדולים בכל עולם התורה.

אך גם הידועים בהתנכלות אם כי באופן פחות מוצהר ורשמי, מגלים לאחרונה יותר ויותר קשיים נזילים. כזה הוא לדוגמא היהלומן דן גרטלר, שבכוללים שלו קיימת התנכלות לציבור בני התורה, מתחיל להיווצר אצלו קשיים. אם עד לחג הסוכות האחרון היו מקבלים אלפי אברכים סיוע לקראת החג מאת דן גרטלר, השנה זה לא קרה ולמעט בכוללים שלו, כל מי שהיה מקבל עד עתה, לא קיבל. ל'חרדים עכשיו' נודע בוודאות כי דן גרטלר נקלע לקשיים מסוימים.

וגם שלום בער סורצקין הנודע, זה לא מה שהיה. האיש אולי פועל בקול רעש גדול כשזה מסתיר אל החסר ומה שאין, אבל את האמת אי אפשר למחוק. מול התמקדות בכוללים הגדולים במרכזי הערים – מודיעין עילית, בני ברק ירושלים בית שמש, נסגרו למעלה מעשרה כוללים של רשת עטרת שלמה ברחבי הארץ הפריפריה. רשימה מלאה תתפרסם בהזדמנות אחרת.

בנוסף פורסם בסוף שבוע שעבר באחד מאתרי הביבין, כי שלום בער סורצקין אולי מתנהל כמו גביר ועורך אירועים יוקרתיים, אבל חובות אדירים ישנם וקיימים.

כפי שפורסם, לאחרונה החלו להישמע רינונים על חובות כלפי האברכים, כאשר לחלקם הוא לא שילם מזה חודשים רבים. הטענות הלכו וגברו על רקע העובדה שלאחר החגים מתכנן הרב סורוצקין להפיק אירוע גרנדיוזי ויוקרתי שייערך באצטדיון בעיר חולון בהשתתפות נגידים ותומכי תורה.

"כיכר השבת" יצא לבדוק במוסדותיו האם אכן הדברים מתנהלים כפי שזה נראה, ומסתבר כי הדברים אינם פשוטים. לא מעט אברכים הלינו על אי קבלת המשכורות שלהם, מזה תקופה של מספר חודשים. בנוסף, בישיבות ובחיידרים שתחת ניהולו של הרב סורוצקין לא קיבלו משכורות מחודש אדר האחרון.

אחד מאנשי הצוות, באחת מישיבות, מספר כי אין לו לחם לאכול בבית כפשוטו. במענה לתלונות אנשי הצוות אומר הרב סורוצקין כי הם יכולים להתפטר וכי הוא מסוגל להביא לישיבה אברכים מהכוללים שלו והם ישמחו להרביץ תורה גם תמורת סכום סימלי.

לשאלה האם לדעתם הרב סורוצקין במשבר או שזו תופעה חולפת או לחילופין אם הם יודעים מה הסיבה האמיתית לאי התשלום, ענו כולם כי במוסדות הרב סורוצקין יודעים כולם שכספי הנדיבים כולם זורמים כעת לבניית בית המדרש של הישיבה הגדולה שנבנה בפאר והדר לא רגיל ועבור אירוע ענק ומפואר מאוד שמתעתד הרב סורוצקין להפיק עבור חנוכת הבית לבנין המדובר.

"אנו מרגישים כמו בני ערובה, מצד אחד הרב סורוצקין חייב לנו עשרות אלפי שקלים ואם נעזוב אי אפשר לדעת מתי נקבל את זה, מצד שני לא שייך להמשיך ככה, אין לנו מה לתת לילדים לחג, זה ממש ככה. פשוט עצוב", הם אומרים בכאב. "היו תקופות בעבר שהיה קשה לרב סורוצקין אבל אז כולנו שתקנו כי ידענו שהוא עובד קשה בשביל כולנו אז מה לנו כי נלין עליו, אבל כעת שזהו סוד גלוי לכולם שהכספים עוברים כולם לבניית בית מדרש למוסד אחד מתוך עשרות, התחושות הם קשות מאוד".

ו', אחד האברכים ברשת, אומר כי "לא ייתכן שבשעה שאברכים רבים ממתינים לקבל את הכסף שחייבים להם, בוחרים בהנהלה להשקיע מיליונים באירוע ראווה שמטרתו לא ברורה".

חלק מהאברכים מציינים כי בעוד שברשתות כוללים אחרות חילקו תוספת של מלגה משמעותית לקראת החגים הרי שב"עטרת שלמה" לא קיבלו חלק מהאברכים אפילו את שכר הבסיס.

"נדמה שכל האנרגיות והכסף מושקעים בהפקת האירוע הגדול ופחות בדאגה ללחמם של האברכים ובני ביתם. חבל מאוד שכך הוא הדבר, הציפייה מבני תורה שיתנהגו אחרת ויוקירו דווקא את עמלי התורה ולא יסתנוורו אחרי הכבוד והפאר", הם מוסיפים.

לא. זה לא נקמה משמיים. זה לא איזה עונש. זה פשוט מאוד. החזקת מוסדות תורה זה משהו שמיימי. זה על טבעי. זה כולו נס. מי שעושה מהחזקת תורה אמצעי לקדם דעות ולשלוט על אברכים, זה לא שני דברים, זה לא מעשה צדקה והחזקת תורה, לצד רשעות וטיפשות. אלא זה כולו מעשה שליטה ובריונות. מתברר בכך כי כל ההחזקת תורה נמדדת בחוגים ומפלגות. אם כן ברור, כי מי שמשתמש בכספי צדקה בבריונות להשליט דעות, אין סיעתא דשמיא לכזה דבר. זה לא נקרא החזקת תורה.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s