גדולי התורה הספרדים ובראשם רבי ציון בוארון במכתב לחכמי התורה ראשי הישיבות מנהיגי עדת ישורון בגולת אמריקה.

מרנן ורבנן גדולי התורה הספרדים ובראשם הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א במכתב למרנן ורבנן חכמי התורה ראשי הישיבות שליט"א מנהיגי עדת ישורון בגולת אמריקה. הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א בהוספה בכתב יד "נ.ב אני מעיד מכלי ראשון שועד הישיבות מערים קשיים ומעמיד מצבים של קיר "אטום" במקרים לא מעטים, וד"ל. ציון בוארון. כ"כ…

9 June, 2017 01:57

דבריו של הגאון הגדול רבי ציון בוארון הקורא להשתתף בכנס הרבבות בארה"ב וקנדה ביום א' הבעל"ט – מתפרסם בשפת האידיש. עצרת ארה"ב.pdf

שהנדיב רצה לתרום "מתיבתא" לפוניבז':

שהנדיב רצה לתרום "מתיבתא" לפוניבז': בקומטרס "הוי זהיר בתלמוד", ובו אסופת דברי הדרכה בדרכי הלימוד שנשמעו מראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי שמואל מרקוביץ, ישנה התייחסות מפתיעה, לגמרא המבוארת "מתיבתא". ראש ישיבת פוניבז' סיפר: "בחורף האחרון הגיע נדיב לישיבה וביקש לתרום ש"ס מתיבתא, סכום גבוה מאד, וסירבנו, בשום אופן לא! כאן בישיבה ילמדו באופן 'בעל'בתי?' זה…

2 May, 2017 23:48

עוקפים את חב"ד מימין:הליצן מוטי זילברברג ראש נעייסני שיכון ה' בשיעור הערב: "הרב שטיינמן – מלך ישראל"

הגאון רבי ציון בוארון: "עיקר האחריות רובצת על הנציגים הספרדים "

הגאון רבי ציון בוארון: "עיקר האחריות רובצת על הנציגים הספרדים" "בראותנו שמרבית הבנות הינם מבני הספרדים ועדות המזרח, האחריות הינה על אותם שאמורים להיות אלו שדואגים לצרכיהם" בעקבות מעצרם של בנות ישראלשהתרבה לאחרונה רח"ל עורר הגאון רבי ציון בוארון מבכירי הפוסקים הספרדיים בכאב ואמר: "אומנם אנחנו בגלות קשה ונוראה אבל מחובתנו לדעת וזה דבר ברור…

1 May, 2017 01:51

אסופה חלקית מקריאות קודש, ומשאות חיזוק, שהתפרסמו בשער בת רבים מאת מרנן ורבנן שליט"א ובראשם עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א – ע"י תנועת הגחלת. שבת יביע אומר.pdf עם ד' חזקו ונתחזקה.pdf מחאת התורה.pdf מכתב עוז חביון.pdf בני, אל תלך בדרך איתם.pdf אל אחי מכבדי התורה.pdf מכתב חרדה.pdf פסק הלכה.pdf מחאה גדולה.pdf זעקת…

1 May, 2017 01:46

אסופה חלקית מקריאות קודש, ומשאות חיזוק, שהתפרסמו בשער בת רבים מאת מרנן ורבנן שליט"א ובראשם עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א – ע"י תנועת הגחלת. שבת יביע אומר.pdf עם ד' חזקו ונתחזקה.pdf מחאת התורה.pdf מכתב עוז חביון.pdf בני, אל תלך בדרך איתם.pdf אל אחי מכבדי התורה.pdf מכתב חרדה.pdf פסק הלכה.pdf מחאה גדולה.pdf זעקת…