"אני ואפסי עוד"

שוב חושבים אנשי הפלג הבני ברקי כי כל העולם סובב סביבם, וכל מה שהורו לנו גדולי הדורת כי כל צרה שיש בעולם קשורה אלינו וצריך להתעורר בתשובה, אומרים אותם אנשים אני ואפסי עוד-אני דואג רק לעצמי. לאחר אמירתו של הרב קנייבסקי שבבני ברק לא יפלו טילים בגלל שאנחנו תמיד בסדר, אנחנו לא צריכים לעשות תשובה,…