שוב הורסים באלעד בתי כנסת ספרדים…

היום העירייה שוב הרסה באלעד בית כנסת ספרדי לפני תקופה ביקשו אנשי בית הכנסת  מהעירייה לסדר להם את החזית הפונה לרחוב (חול ולכלוך וכו'), כבר שנים שהם מבקשים אבל פנו גם לאחרונה. נציג העירייה המשיך להבטיח (פעם גינון, פעם יציקה וכד'), אז הם החליטו 'לעזור' לעירייה לעשות את זה על חשבונם, ליתר ביטחון הם השאירו את ההכנות שבועיים…