התייחסות מפתיעה ביתד הגנוב לגל השמועות אודות האסונות התכופים

מאמר מערכת מפתיעה נכתב היום בעיתון הגנוב יתד נאמן, כמובן בכל יום ג' נאלצים כותבי העיתון להביא בחינמון איזה משהו מפתיע, כדי להעלות את הרייטינג ואולי כדי להצדיק את המחירים שהם גובים מהמפרסמים (40 עמודים אבל זה גם משהו), היום בחרו בעיתון לכתוב כנגד כל מה שהם סבורים בשנים האחרונות והכל כדי להצדיק את דרכם,…

"אני ואפסי עוד"

שוב חושבים אנשי הפלג הבני ברקי כי כל העולם סובב סביבם, וכל מה שהורו לנו גדולי הדורת כי כל צרה שיש בעולם קשורה אלינו וצריך להתעורר בתשובה, אומרים אותם אנשים אני ואפסי עוד-אני דואג רק לעצמי. לאחר אמירתו של הרב קנייבסקי שבבני ברק לא יפלו טילים בגלל שאנחנו תמיד בסדר, אנחנו לא צריכים לעשות תשובה,…