מינוי חדש בגרודנא הערב ימסור שיעור כללי בישיבה הגר"מ שמידע

 לאחר שחודשים ארוכים לא נמסר שיעור כללי בישיבת גרודנא עקב חולשתו של ראש הישיבה הגרד"צ קרלנשטיין שליט"א, הערב יתחיל למסור שיעור כללי חתנו של ראש הישיבה הגאון ר' משה שמידע אשר מכהן כר"מ בישיבה מזה שנים. מודעות פרסומת