כך נלחם הנכד המשותף לרב שטיינמן ולרב קנייבסקי בגר"ש אוירבך שליט"א

להלן צילום שני ספרים בעניני שמיטה, אחד יצא בשמיטה הקודמת והשני יצא לאור בשמיטה הנוכחית, בספר חוט שני(פסקי הגרנ"ק) שי"ל בשמיטה הקודמת מובא מכתבי גדו"י בענין השמיטה ובו מובא גם חתימת מרן רה"י הגר"ש אוירבך שליט"א (מכתב זה נדפס גם בספר כתבוני לדורות). ואילו בספר שיח השמיטה, שי"ל בשמיטה הנוכחית ובו פסקי הגרח"ק בעניני השמיטה…

נורא ואיום!!! תזכורת קלה מהנעשה אז בפתח ישיבת מועצות גדולי התורה

התרגיל של בריוני החצר ו" דגל התורה" שנחשף על ידי מצלמות מיוחדות שהוצבו סמוך למלון ויז'ניץ בבני ברק ועל ידם התברר התרגיל המלא. אנשי דגל ובריוני החצר הידועים לשמצה חששו מאוד מהגעתו של מרן ראש הישיבה הגר”ש אויערבאך שליט"א למועצות גדולי התורה, ועשו הכל בכדי לבזותו, בין ההיתר גם שלחו איומים לבית מרן ראש הישיבה…

חשיפה: החטא ועונשו-סרטון חדש ומזעזע מהפלת מרן רה"י שליט"א והעונש של המפיל צפו:

הלילה אנו חושפים כאן סרטון חדש שלא נחשף עד כה ובו תיעוד מלא מזוית אחרת של האירוע הנורא שבו נדחף והופל מרן ראש הישיבה שליט"א תקציר: בחודש אדר תשס"ד נערכה ישיבת מועצת משותפת לשלושת מועצות גדולי וחכמי התורה. גם מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבך שליט"א הוזמן פעמיים להשתתף ע"י מזכיר מועצג"ת של אגודת ישראל הרב…