החינוך העצמאי קורס בעקבות הטרור של חזו"א 5

מה קרה בחינוך העצמאי לאחר הפילוג בציבור הליטאי? לאחר שקרן ההסעות של החינוה"ע נקלע לקשיים שלא היו מאז היווסדו, וזאת בעקבות שנגידים רבים הפסיקו את תרומתם על רקע הפילוג בציבור הליטאי. נערך כאן בא"י כינוס חירום של חלק ממועצגה"ת עבור הצלחת המגבית של קרן ההסעות,וכהמשך לזה טסו לארה"ב הרבנים מישקובסקי וקרליץ בכדי לכנס את המועצת…