מוטלה' קרליץ במגעים להפעלת 'גנרטור שבת' בנח"ל החרדי

מקורות שונים מוסרים כי לאחר הזעזוע הכבד בכת הרשבמניקי"ם מדברי הרבציטרנבוים לפיהם הגיוס חמור יותר מגנרטור, ובעקבות החשש שדברי הבלעיגרמו לזלזול של חיילי הנחל הי"ו בעבירה הנוראה של גזירת השימושבחשמל בשבת, היה לא תהיה חלילה וחלילה. נעתר העסקן החשוב הרב מרדכיקרליץ שליט"א, שכידוע ידיו רב לו במניעת גזירות ופירצות, ופועל להפעלתגנרטור שבת בנח"ל החרדי, לחזק…