זעזוע- בית הדין של הרב ניסים קרליץ מפנה גרים לרב מיזרוחניק

באחד העלונים שיוצאים מטעם הרבנות, על החוק החדש שיוצא להקל על הרוצים להתגייר לעשות את זה, מתראיין הרב שמואל ששפרוט, רב בבית הדין של הרב קרליץ, ומשבח את החוק להקלת תהליך הגיור וכמו"כ אומר שאם הבית דין שלהם לא מסתדר עם הגיור הוא שולח לבית הדין של הרב רוזן בגוש עציון, למרות שמדובר בבית דין…