מיהו חבד״י?!- על ראש הגנב בוער הכובע

  כאשר כבר נתפרסמו דברי הגרי"י קלמנוביץ שליט"א על אנשי הפלג הבני ברקי שהם מנסים להפוך את רבם להיות כמו האדמו"ר הידוע ודברי הגר"ש אריאלי שליט"א כי מי שמבזה בני תורה ומכבד גדולי ישראל, מראה שאצלו הכבוד לגדולי ישראל נובע ממשיחיות… ולאור ההד הרב לו זכה הקונטרס "זעקת הרבנים", בפירו מקצת שבמקצת ממערכת ההתעללויות והרדיפות…