ישראל פרידמן במאמר לפני כמה שנים, מה השתנה?

כבר היה לעולמים: ישראל פרידמן כתב מאמר לפני כמה שנים, אבל היום זה כבר השתנה, כך עובדת "ההשקפה" בשיטת הדלת המסתובבת באותו שבוע עבר בכנסת חוק טל, וישראל פרידמן מאריך להסביר שההצלחה של החוק הנ"ל היא שהואללא מגבלות. ובכל אתר ואתר היו נראים גילויים של "מסירות נפש, כפשוטו"…. "לא מגבלה של זמן, ולא מגבלה של…