ישראל פרידמן מכניס שירים חילוניים במאמר מערכת

איש ה"השקפה העקומה" מגדולי גנבי ה"יתד", החרד"ק ישראל פרידמן במאמר מערכת ב"יתד" הגזול,  מלמד את ציבור השוטים שקוראים את הבליו השקפה ומוסר מתוך עמקות בשירים חילונים שקיימים בזיכרונו מגירסא דינקותא. החרד"ק הנ"ל כנראה לא למד בגן חרדי מעולם, כי בגן חרדי מעולם לא שרו שיר חילוני זה, בישיבה אם הוא נכח בכלל אז בוודאי הוא לא…

התייחסות מפתיעה ביתד הגנוב לגל השמועות אודות האסונות התכופים

מאמר מערכת מפתיעה נכתב היום בעיתון הגנוב יתד נאמן, כמובן בכל יום ג' נאלצים כותבי העיתון להביא בחינמון איזה משהו מפתיע, כדי להעלות את הרייטינג ואולי כדי להצדיק את המחירים שהם גובים מהמפרסמים (40 עמודים אבל זה גם משהו), היום בחרו בעיתון לכתוב כנגד כל מה שהם סבורים בשנים האחרונות והכל כדי להצדיק את דרכם,…

ישראל פרידמן במאמר לפני כמה שנים, מה השתנה?

כבר היה לעולמים: ישראל פרידמן כתב מאמר לפני כמה שנים, אבל היום זה כבר השתנה, כך עובדת "ההשקפה" בשיטת הדלת המסתובבת באותו שבוע עבר בכנסת חוק טל, וישראל פרידמן מאריך להסביר שההצלחה של החוק הנ"ל היא שהואללא מגבלות. ובכל אתר ואתר היו נראים גילויים של "מסירות נפש, כפשוטו"…. "לא מגבלה של זמן, ולא מגבלה של…