חשיפה: בבית היהודי דואגים למנות מקורבים.

מרגע כניסת מפלגת 'הבית היהודי' למשרד לשירותי דת החלו אנשי ובכירי המפלגה לפעול בקדחתנות להדחת עובדי ומנהלי המועצות הדתיות הקודמים בארץ ולמנות נציגים ועובדים מטעמם באופן שיטתי. המהלך נעשה מידי יום בחטף ובשקט תקשורתי תמוה תוך גרימת סיכסוכים פנימיים וכך במועצות דתיות רבות בארץ כבר הוחלפו ומונו נציגי 'הבית היהודי'. בימים אלו ישנה כוונה להגיש…

שערוריה ציבורית: ועד הישיבות נגד מרנן ורבנן חברי מועצות גדולי וחכמי התורה שליט"א

מרנן ורבנן חברי מועצות גדולי וחכמי התורה שליט"א קבעו בהחלטתם בכינוס המועצות ההיסטורי  כי אם חוק הגיוס יעבור הם יתכנסו וישקלו לאסור את ההתייצבות בלשכות הגיוס   ועד הישיבות במכתבו המצ"ב  קובע שצריך להתייצב בלשכות הגיוס ולהגיש את הדיחוי השנתי , וזאת בטרם התכנסו מרנן ורבנן חברי מועצות גדולי וחכמי התורה שליט"א להחליט בענין  …

העוקץ של משפחת כהנמן נחשף

כזכור לאחר שישיבת גרודנא באר יעקב התבקשה מבעל הבית של המבנים לעבור החליטו לעבור לת"א ששם לטענתם הם מצאו מקום מייד התנגדו המשגיחים וראשי הישיבה שם אבל עכשיו הוברר שלא היה בכלל חוזה חתום עם המקום בת"א והם רק ביררו על המקום התברר שכל העניין היה רק לעבוד על הבע"ב בבאר יעקב שיש להם לאן…

אנשי הבית בחזו"א 5 חושבים שהם יכולים לעשות הכל

 כמובן זה התחיל לפני שנתיים בהשתלטות על יתד נאמן שבו הם אומרים כל מי שלא סובר כמונו בדיוק אנחנו שורפים אותו וזה המשיך בבחירות שלא לתת נציגות למי שלא חושב כמונו בדיוק אבל משם זה המשיך אם בישיבת חדרה שחילקו את הישיבה כי זה לא התאים להם ואח"כ כל ראש ישיבה שהתבטא קצת נגד שרפו…