האם פרויליך ומשה קפלן כתבו את המאמר עם הקצף על השפתיים ?

זה נראה כמו שילוב של עלוני "נאמנו" והחוברות של הר' קפלן.ומדוע הוא חוזר למייל הקיצוני והאנונימי של "נאמנו" במקום המייל השפוי כביכול של "הוועד" ? אני חושש שזה לא מבשר טובות בקשר למצבו. אנא הרבו בתפילה   וכך הוא כותב ומצרף את המאמר שהיה ביתד   נאמנים יקרים,בואו ונחזיק טובה ל"יתד נאמן" ולרב החשוב והיקר…