הטרור מבית חזו"א 5 עולה מדרגה

לאחר שרוב הזמן אנשי חזו"א 5 מסתפקים בטרור של הפחדות איומים והטרדות, עכשיו זה עולה מדרגה והיום נוקבו הגלגלים של רכבו של ראש ישיבת משכן שלמה הרב אברהם פרודיגר, כמו"כ רוסס גרפיטי חמור על מרן הגר"ש אוירבעך. זה קורה בעקבות זה שהרב פרודיגר לא נכנע לטרור שפרויליך הפעיל עליו בתקופה האחרונה, כנגד ישיבתו שלטענתו לא…