הרב קנייבסקי – לבטל שידוך בשל שפה רחובית

באחד העלונים לשבת נכתב השבוע כי הרב קנייבסקי אמר לבטל שידוך אם הבחור מדבר בשפה רחובית ואומר "סבבה" (דבר שהוא חידוש לכשעצמו  כי היינו בטוחים שרק מי שהצביע עץ אפשר לבטל שידוך). אולם כאן נשאלת השאלה מה ההבדל בין "שילכו לעזאזל" לבין "סבבה"? וכבר אמר הרב משה קפלן (בהקלטה המפורסמת) "ר' חיים מדבר בשפה של מוכר…