עקרונות וערכים, או טעויות והפסדים?!

! בריוני בני ברק לא יכולים להשלים עם ההפסד הצורב בבחירות לרבנות ירושלים. וכבר טווים בדמיונם הקודח מהלך שיעלה להם את המורל. "אז עכשיו יש לנו רעיון מעולה" טפחו לעצמם על שכמם, וממחשבה למעשה, "נארגן עצרת קבלת שבת המונית על פני רחובות הבירה" "הסיבה" לקיומה של עצרת קבלת השבת פשוטה, חילולי השבת הנוראים המתקיימים על…

משה גפני נזף בנציגי 'דגל' בירושלים: די למחלוקות הפנימיות, דברו בקול אחד

בעוד אנשי דגה"ת מתריסים בדברי שחץ כנגד בני התורה נאמני דרך רבותינו הנשמעים לדעת רבותיהם, כאילו יש כאן מרידה בסמכותם של "הנהגת הדור".. והנה מתברר לנו כי בדגל התורה אין דעה אחידה בנושאים קריטיים וציבוריים העומדים על הפרק, ואיש את רעהו חיים בלעו.. חבר הכנסת משה גפני השתתף בכינוס תנועת דגל התורה שעסק במאבק מול ראש עיריית…

מה קרה שפתאום לאנשי דגל כל כך מפריע ניר ברקת

מדוע דוקא בקדנציה הזאת של ניר ברקת לא מפסיקים ביתד לתקוף אותו? בימים האחרונים לא מפסיקים ביתד נאמן לתקוף את עיריית ירושלים על כל מיני מעשים שלא היו ולא נבראו, השאלה הגדולה מדוע בקדנציה הקודמת של ניר ברקת לא הפריע לדגל התורה זה שיש ראש עיר חילוני (כן גם אז הוא היה חילוני), ופתאום עכשיו…