כת הרודפים בשפל חדש: 'מאשימים' את הגר"מ טברסקי שהצביע עץ, אף שלא הצביע כל חייו

אתמול בקו ההזיות של גודי ויעקובי הביאו את ה'סקופ' על החלום כביכול של הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ששני תלמידים שלו מתכננים להצביע 'עץ', וכי הם משחקים באש. כידוע הגר"מ טברסקי היה תלמיד של הגרי"א זצ"ל. ובכן, חולמי חלומות ורודפים רשעים: הגר"מ טברסקי, כתלמידו המובהק של הגר"ד סאלאווייציק שליט"א, מעולם לא הצביע בבחירות, בכל ימי חייו! אבל…