החפץ חיים: בעבירות שבין אדם לחבירו נענשים מיד

בעקבות הארועים האחרונים ראיתי לנכון להביא את דבריו של מרן החפץ חיים זיע"א, כי בעבירות של בין אדם לחבירו נענשים מיד. להלן דבריו: "הוא היה אומר תמיד … בעבירות שבין אדם לחבירו אינם ממתינים, ונענש כדי רשעתו בזה העולם, ובמדה שחטא לחבירו כך מודדים לו, ובענייני מדה כנגד מדה היו לו סיפורים מפליאים מה שראה…

התייחסות מפתיעה ביתד הגנוב לגל השמועות אודות האסונות התכופים

מאמר מערכת מפתיעה נכתב היום בעיתון הגנוב יתד נאמן, כמובן בכל יום ג' נאלצים כותבי העיתון להביא בחינמון איזה משהו מפתיע, כדי להעלות את הרייטינג ואולי כדי להצדיק את המחירים שהם גובים מהמפרסמים (40 עמודים אבל זה גם משהו), היום בחרו בעיתון לכתוב כנגד כל מה שהם סבורים בשנים האחרונות והכל כדי להצדיק את דרכם,…

מזעזע איפה האמונה? הרב שטיינמן שואל את רובין למה דוקא אצלכם

סרטון שפורסם באתר כיכר השבת מביא את מה שאמר הרב שטיינמן לרובין רב בית הכנסת בו ארע הטבח, בדברים שואל אותו הרב שטיינמן למה הם הגיעו דוקא אליכם ושרובין אומר שהוא לא יודע שואל אותו הרב שטיינמן אם המחבלים עבדו בבית הכנסת. וכאן נשאל השאלה תהיה הסיבה אשר תהיה, האם אין כאן נושא של אמונה?…