לאחר פרסום הנתונים מהמעברים בקופות החולים נלחצים אנשי יתד נאמן

האם אנשי יתד נאמן יהיו מוכנים להקריב למען המטרה כמו אנשי הפלס   כזכור לפני כחודש עברו אלפי תלמידי מרן הגר"ש אוירבעך מנויי הפלס מקופות החולים מכבי וכללית, זה בעקבות  שהקופות נקטו חד צדדיות בנושא הפרסום בעיתונים החרדיים, כאשר הקופות הנ"ל פרסמו רק ביתד ולא  בהפלס, בימים האחרונים פורסמו נתוני המעבר בין הקופות וע"פ הערכת…