פרסום ראשון: ח"כ אורי מקלב הוצא מרשימת יהדות התורה

אם היה נראה לכם שבית הרב יענקי קנייבסקי "התקפל" בפני נערי חזו"א 5, והסכים על הצבתו של אליעזר סורוצקין במקום השמיני למרות בקשותיו החוזרות ונשנות של הגרח"ק להציב במקום זה את "המלך" אבי רובינשטיין, הרי שאתם צפויים להתבדות, ובגדול…. ממידע פנימי – בדוק ביותר – שהחל להתפרסם הערב, עולה כי לא היתה כאן שום התקפלות,…

וסכסכתי מצרים במצרים

לאחר הברית הלא ברורה מאז החלו את המאבק בתלמידי הגר"ש אוירבעך לפני כגשנתיים, בין חזו"א 5 לרשב"ם 23 , עתה יוצא החוצה המחלוקות וחילוקי הדעות בין השניים, המאבק החל בתוככי עיריית בני ברק כאשר אברהם רובנשטיין איש של הרב קנייבסקי ומנחם שפירא איש של הרב שטיינמן כאשר מריבה זו אף גורמת להם להסתכסך עם ראש…